Álláspályázat pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

A Balástyai Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Balástyai Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év – előreláthatólag 2022. március 31?ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6764 Balástya, Rákóczi utca 5.

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzat és intézményei működéséhez kapcsolódó pénzügyi és számviteli feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Balástya Községi Önkormányzat és intézményei gazdasági, számviteli, pénzügyi tevékenységével, anyag- és eszközgazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása, a munkafolyamatba épített pénzügyi és gazdasági feladatok ellenőrzésének végrehajtása. A közüzemi szolgáltatókkal való kapcsolattartás, a biztosítási flotta vezetése, nyilvántartása, az önkormányzat és intézményeinek szerződéses állományának teljes körű nyilvántartása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.14.) rendelete az irányadók.

Pályázati feltételek:

?         Magyar állampolgárság,

?         Cselekvőképesség,

?         Büntetlen előélet,

?         Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség,

?         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

?         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

?         ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete

?         mérlegképes könyvelői végzettség és regisztráció

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

?         a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes, szakmai, fényképes önéletrajz

?         végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

?         3 hónapnál nem régebbi, speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kttv.39.§ (1) bek)

?         nyilatkozat, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja

?         nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggéseben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy-Elekes Petra nyújt, a 06 30 521-0804-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

?         Elektronikus úton dr. Nagy-Elekes Petra részére a jegyzo@balastya.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balastya.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 23.

Megszakítás