Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj

a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása, amelyhez 2018-ban a pályázat benyújtási határideje. november 6-a.

Az ?A? típusú pályázatra jelentkezhetnek a felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatók, a ?B? típusú pályázatra az adott tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalok, akik felsőoktatási képzésben kívánnak részt venni.

Az ?A? típusú ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a pályázati forduló évében),

a ?B? típusú ösztöndíj időtartama 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a pályázati fordulóban induló tanév szeptemberétől, a felsőoktatási hallgatói jogviszony létesítésétől kezdődően).

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatról részletes információ található a pályázatkezelő szervezet www.emet.gov.hu oldalán.

Pályázati kiírás www.balastya.hu oldalon  is olvasható.

 

5_palyazati_kiiras_a_2019 (1)

6_palyazati_kiiras_b_2019

 

Skip to content