Motiváció Tanoda nyílt Balástyán

Március 17-én tartotta meg községünkben a szegedi székhelyű Motiváció Oktatási Egyesület a Motiváció Tanoda nyitórendezvényét.

Az egyesület hátrányos helyzetűek, kiemelten gyermekek és fiatalok társadalmi beilleszkedését támogatja motiválás, képessé tevés és a társadalom érzékenyítése útján. A Motiváció Oktatási Egyesület 2012 óta működteti a szegedi tanodáját, amely mellett most megnyitott a balástyai intézmény is.

A tanodában hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok komplex fejlesztése zajlik, délutáni foglalkozások keretei között. A tanodák a személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó szolgáltatást nyújtanak, melyet a köznevelési rendszerben kevésbé sikeres, a társadalmi perifériára szoruló gyermekek és fiatalok korlátozottan vagy egyáltalán nem érhetnek el.

A Motiváció Tanodák elsősorban a szövegértés-fejlesztésre, a társasjáték-pedagógiára, valamint a matematikai alapkészségek fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. A tanoda olyan módszerekkel igyekszik megvalósítani a kitűzött céljait a foglalkozások keretében, hogy azt a gyermekek élvezzék. Nem is tehet máshogyan, hiszen a tanodába önkéntes alapon jár minden tanuló. A 2019. február 28-ig tartó, EFOP-3.3.1-15-2015-01045 azonosító számú projekt keretein belül harminc balástyai hátrányos helyzetű fiatal számára nyújtja szolgáltatásait a Motiváció Tanoda.

A projektnyitó rendezvényen Márton Gábor tanodavezető bevezetője után Ujvári László polgármester köszöntötte a megjelent gyermekeket, szüleiket, az iskola tanárait, valamint a Motiváció Egyesület munkatársait és önkénteseit. A polgármester kiemelte, hogy Balástya számára fontos a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik életkörülményeinek javítása, valamint köszönetét fejezte ki a Motiváció Egyesület munkatársainak, amiért új tanodájukat Balástyán nyitották meg. A Motiváció Egyesület részéről dr. Fejes József Balázs, az egyesület elnöke röviden bemutatta, az egyesület tevékenységeit és történetét, Kelemen Valéria, az egyesület alelnöke pedig a Motiváció Tanodák munkájáról tájékoztatta a megjelenteket. Mindketten kiemelték, hogy Balástyán rendkívül nagy fogadókészséggel találkoztak, az általános iskola és az önkormányzat részéről a kezdetektől fogva egyértelműen jelezték, hogy örülnek a tanoda megnyitásának. Erdődi Noémi tanodapedagógus a gyermekekkel már elkezdett munkáról beszélt, ezt követően pedig bemutatkoztak a tanodában dolgozó önkéntesek is, akik közül többen balástyai lakosok. A rendezvény kötetlen beszélgetéssel és svédasztalos vendégséggel zárult.

« 1 A 13 »
Skip to content