Eredményes évet zártak az önkéntes tűzoltóink


Január 28-án, a Juhász Kocsmában tartotta a 2016-os évet értékelő közgyűlését a Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

Az összejövetelen részt vett Dudás Miklós nyugalmazott tűzoltóezredes, a Csongrád Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke, tanácsos, Dudás László tűzoltó alezredes, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Kirendeltség tűzoltósági felügyelője, Galiba Gábor tűzoltóőrnagy, a Szegedi Hivatásos Tűzoltóság-parancsnokság parancsnoka, Szabó Zsolt rendőr alezredes, a Kisteleki Rendőrkapitányság rendőrkapitánya, Juhász Jenő alpolgármester és Dékány Péter, a Balástyai Polgárőr Egyesület elnöke. Virágh István elnök beszámolt az elmúlt időszak eseményeiről, és kivetítőn nézték meg az éves munka képeit. A közgyűlésen egy új tagot vettek fel, Nagy Leventét, aki a tagsághoz szükséges tanfolyam elvégzését megkezdte. A beszámoló végén Bitó Imre önkéntes tűzoltó a balatonföldvári képzéssel kapcsolatban elmondta, hogy nagyon hasznos volt, és ez a későbbiekben is jó lenne, mert műszaki mentéseknél az újabb típusú járművek esetében a feszítővágó használatát még gyakorolni kellene. Virág István a következő napirendi ponttal, a pénzügyi beszámolóval folytatta az évértékelést. Kiemelte, hogy nemcsak a 84 megmozdulás volt kiemelkedő az egyesület életében, hanem az előző évi pénzmaradvánnyal együtt, a többféle pályázat és támogatás által az utóbbi években legnagyobb pénzügyi keretből, összesen több mint 4,5 millió forintból gazdálkodhatott, gyarapodhatott a szervezet. A hozzászólások előtt az elnök bemutatta az M5-ös autópálya alosztálytól kapott emléklapot, amelyet a tíz éves együttműködésükért küldött köszönőlevéllel együtt Molnár József őrnagy, alosztályvezető, aki külföldi utazása miatt nem volt jelen a rendezvényen. Ezután Juhász Jenő az önkormányzat nevében mondott köszönetet a település értékei mentéséért szabadidejüket áldozó önkénteseknek. Dudás Miklós és Dudás László az egyesület munkáját méltatta és megköszönte a hivatásos tűzoltókkal való együttműködésüket. Dudás László Virágh Istvánnak átadta a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének értékelését, felügyeleti minősítését, amely kitért az eszközökre, a személyi feltételekre, a pályázati támogatások összesítésére, a kárhelyszíni tevékenységre, ami alapján megfelelőnek minősítették az egyesületet. Majd Galiba Gábor elmondta, hogy a balástyai Falunapokon tartott tűzoltási bemutató mintájára ebben az évben Kistelek Járás településein a kisteleki Katasztrófavédelmi Örssel és a balástyai önkéntes tűzoltókkal közösen terveznek hasonló bemutatókat. Továbbá megemlítette, hogy a kisteleki hivatásos tűzoltókat bevonták egy műszaki mentési programba, amely komplex gyakorlat, és ehhez csatlakozhatnak az önkéntesek, ahol gyakorolhatják a műszaki mentéseket feszítővágóval, valamint a mentés módszertanát. Ezt majd egy szegedi autóbontóban hat alkalommal tartják. A tűzoltóőrnagy mindenkinek megköszönte a munkáját, és kérte, adják át a családtagoknak is a köszönetet, akik az önkéntesek a községért végzett munkája idején otthon helyettük helyt álltak. Az utolsó napirendi pont a tisztújítást volt. Tikos szavazással a tagság ismét Virágh Istvánt választotta meg elnöknek, Jójárt Gábort parancsnoknak, vezetőségi tagoknak Szalai Jánost, Berta Józsefet, Király Rolandot, és az Ellenőrző Bizottság elnökének Gémes Attilát, tagoknak Terecskei Dávidot és Matuszka Sándort. A rendezvény vacsorával zárult, amelyet az önkormányzat által biztosított alapanyagból Berta József és Szemerédi István főzött.

« 1 A 28 »