A Csongrád Megyei Kormányhivatal tájékoztatása a DÉLÉP ipartelepen történt tűzesettel kapcsolatosan

A Csongrád Megyei Kormányhivatal tájékoztatása a DÉLÉP ipartelepen történt tűzesettel kapcsolatosan
A 2016. április 17-i szegedi tűzesettel kapcsolatban, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya valamint a Népegészségügyi Főosztálya a következő tájékoztatást adja:
Az eset hatósági jellegéről:
Főosztályunk környezetbiztonsági készenléti szolgálatára 2016. április 17-én (vasárnap) 16:43 órakor érkezett telefonon értesítés a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól a tűzesetről. Munkatársunk haladéktalanul helyszíni szemlét tartott. Megállapítottuk, hogy a tűz a Multigrade Kft. telephelyén (Szeged, Dorozsmai út 35.) keletkezett, amely a hatóságunk által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik a telephelyen történő hulladékátvételre és – tárolásra. A telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok egyaránt voltak.
Mint kiderült, a telephely hátsó (vasúti sínek felőli) részén egy kb. 900 m2-es területen tárolt vegyes, városi lomtalanításból származó hulladék, valamint mellette egy kb. 300 m2-es területen tárolt gépjárműgumi-hulladék égett. A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk, hogy a külön helyen tárolt veszélyes hulladékokra is átterjedjen a tűz. A tüzet aznap délután, illetve este nem sikerült teljesen eloltani, azonban a kezdetben észlelt jelentős mértékű füstképződés az oltásnak köszönhetően csökkent. A tűzoltóság a mai napon, tehát április 18-án folytatja a tűzoltás utómunkálatait: a még izzó hulladékkupacokat pakolja át és oltja.
A környezetvédelmi hatóság által megindított eljárás kapcsán az esetleges mulasztás körülményeinek kivizsgálását követően nyílik lehetőség annak eldöntésére, hogy egyrészt levegőtisztaság-védelmi, másrészt hulladékgazdálkodási szempontból milyen további hatósági intézkedések indokoltak.
A levegőszennyezettségről:
Főosztályunk megvizsgálta a Szeged, Rózsa utcában található immissziós mérőállomásának adatait. A tegnapi és a ma reggeli adatok alapján elmondható, hogy a mért légszennyező paraméterek változásából követhető a tűzeset, de minden paraméter esetén messze a határérték alatti koncentrációkat mértünk. Az adatsor alapján 17:30 órakor indult el kisebb mérhető növekedés a szén-monoxid és a nitrogén-oxidok esetében, ezt követte a BTEX (azaz benzol, toluol, etil-benzol, xilol) vegyületcsoport koncentráció növekedése, majd 19:30 órakor elindult a szálló por mért frakciójának, a PM10 koncentrációjának is a növekedése. A levegő mért kén-dioxid tartalma gyakorlatilag nem változott.
A mérési adatok alapján a szennyezettség hajnali 3:00 órára gyakorlatilag visszaállt az alapállapotra, majd reggel 6:00 órától ismét emelkedni kezdett 10:30-ig, majd kb. 12 órára az alapállapotra csökkent.
Lényeges, hogy a városszerte érzett égett gumi szag, vagyis a szag-érzet nem párosul objektív mérhetőséggel, annak érzékelése ugyan kellemetlen, de nem jelenti azt, hogy a lakosság tényleges veszélyben lenne.
A légköri mozgások miatt még esetleg alkalmanként megnövekedhet a légszennyező anyagok koncentrációja, de a határértékeket minden bizonnyal meg sem fogja közelíteni. A szagot várhatóan egy intenzívebb légmozgás tudja majd ?kisöpörni? a városból.
A következő 24 óra teendőiről:
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság felkérésére a következő 24 órában két helyszínen folyik a levegő szennyezettségének ellenőrzése:
1. Hatóságunk a mobil immissziós mérőautónkat kitelepítette a tűzzel érintett telephellyel szomszédos területre, mely a Poliunion Kft. telephelye. A következő 24 órában a kitelepített mérőautóval a katasztrófavédelemmel megbeszéltek szerint mérjük a helyszíni légszennyezettséget azokra a vizsgálati komponensekre, amelyekkel követni tudtuk a tűzesetet a telepített mérőállomáson (CO, NO2, SO2, BTEX, PM10). A kitelepült mérőautó által gyűjtött mérési adatok először holnap, a délelőtt folyamán lesznek megismerhetőek.
2. Természetesen a Rózsa utcai mérőállomáson továbbra is mérjük ugyanezen paramétereket, ami lehetőséget biztosít a helyszíni adatok és a háttérszennyezettség összevetésére. Amennyiben a Katasztrófavédelmi Igazgatóság igényli, természetesen további 24 órás, vagy igény szerint még hosszabb folyamatos mérés elvégzésére is lehetőség van.
Hulladék égése során keletkező légszennyező anyagok egészségre kifejtett hatásairól:
Irodalmi adatok alapján a műanyag és gumi égése során a látványos fekete füst mellett többféle légszennyező anyag is a légtérbe kerül, mint pl.
– kisméretű szilárd részecskék (szálló por),
– kén-dioxid,
– szén-monoxid,
– nitrogén-oxidok, valamint fentieknél lényegesen toxikusabb vegyületek is, mint a különböző
– szerves vegyületek és
– nehézfémek.
Attól függően, hogy az érintett lakosság mennyi ideig van kitéve a légszennyező anyagok hatásának, ill. milyen az egyes szennyező anyagok koncentrációja, különböző akut egészségügyi panaszok jelentkezhetnek. Ez lehet szem-, torok irritáció, légzőszervi panaszok (köhögés, nehézlégzés, stb.). Az égés során felszabaduló szennyezőanyagok egy része a talajra is kiülepszik, és a növényeken keresztül bejuthatnak a szennyezőanyagok az emberi szervezetbe is.
A CSMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Mérőközpontjától kapott 24 órás mérési eredmények szerint, a tegnapi napon és ma reggel mért adatok értelmében elmondható, hogy a telepített mérőállomás (Szeged, Rózsa utca) által mért légszennyező paraméterek változásából követhető a tűzeset, de szerencsére minden paraméter esetén messze a határérték alatti koncentrációkat mértek.
A fenti adatok alapján megállapított 24 órás átlagkoncentrációk nem érték el a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott tájékoztatási és riasztási küszöbértékeit. Erre példaként kiemeljük, hogy:
? a nitrogén-oxidok 24 órás átlagértéke 32,5 ?g/m? volt, a jogszabály által meghatározott tájékoztatási küszöbértéke 350 ?g/m?;
? az ózon átlag értéke 45,5 ?g/m? volt, tájékoztatási küszöbértéke 180 ?g/m?;
? a por esetében a 32,2 ?g/m? átlagértékkel szemben a tájékoztatási érték 75 ?g/m?.
Ugyancsak kedvező eredményekről számolhatunk be a Benzol, Toluol, Etilbenzol és Xilol vonatkozásában is a 24 órás átlag koncentrációk és a levegőtisztasági határértékek viszonylatában is, pl.
? Benzol esetében az átlag érték 1,3 ?g/m? volt, jogszabályi határérték pedig 10 ?g/m?.
Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a havária eseményeken kívül a lakosság helytelen szokásai is okozhatnak környezeti problémákat annak ellenére, hogy ezen tevékenység jogszabály által tiltott.
Fenti környezeti, illetve egészségügyi kockázat a háztartási műanyag, ill. gumihulladék égetése során is fennáll, amelyet egyrészt nyílt téren a szabadban vagy háztartási berendezésekben történő égetés során okozhatnak. A háztartási gumihulladék égetés során a kazánok esetén nincs szűrőberendezés, így valamennyi szennyező anyag a szabadba jut, a kibocsátás is alacsonyabban történik, a szennyezőanyagok a lakosság expozíciója szempontjából jelentősebb.
Szeged, 2016. április 18.
A Csongrád Megyei Kormányhivatal SajtószolgálataIMG_2576

Megszakítás