Nők köszöntése Balástyán


A Nemzetközi Nőnap alkalmával a Balástya Községi Önkormányzat március 7-én, a művelődési házban köszöntötte az önkormányzatnál és intézményeiben dolgozó hölgyeket. Március 9-én pedig az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub és az Idősek Nappali Klubja tagjait hívta ünneplésre Ujvári László polgármester. Mindkét ünnepen virággal és süteménnyel látták vendégül a nőket, valamint Kauczki Tonuzóba és Sári Csaba zenés műsorát hallgathatták meg. A polgármester beszédében a nőt virághoz hasonlította. “…Nem tudom, elgondolkodtak-e már azon, vajon mi a magyarázata annak, hogy mi, férfiak, amikor az Önök kedvességét keressük, vagy éppen a tiszteletünket, hódolatunkat akarjuk kifejezni, önkéntelenül is a teremtés illatos, színes csodájához nyúlunk? Miért a virág a legegyszerűbb és legtisztább ajándék? Nos, a válasz a nő és a virág titkos kapcsolatában keresendő. Aligha véletlen ugyanis, hogy amióta létezik költészet, a nőket, asszonyokat a költők virághoz hasonlítják, és amióta festészet van a világon, a mesterek virág képében jelenítik meg szerelmüket, tisztaságukat, hűségüket és nemes egyszerűségüket. De vajon miben rejlik titkos kapcsolatuk? A virág és a nő azonos természetében, abban, hogy mindkettő a lélek szimbóluma…”

« 1 A 10 »