Belügyminisztériumi elismerés Balástyának a közfoglalkoztatásban kiemelkedő teljesítményért

Csongrád megyében két település vezetője, Balástya és Székkutas polgármestere vett át december 4-én miniszteri elismerő oklevelet a közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenységük elismeréséül.

A Belügyminisztérium Márvány-termében tartott ünnepségen Pogácsás Tibor, a tárca önkormányzati államtitkára adta át mások mellett Ujvári László polgármesternek is a belügyminiszter aláírásával ellátott, a Balástya Községi Önkormányzatnak szóló elismerést, mivel községünk a startmunka mintaprogramban, a közfoglalkoztatásban a megjelenésétől kezdve részt vesz, és minden évben tovább fejlesztette a projektet. Például korábban volt erdőtelepítés, külterületi utak és belvízelvezető csatornák rendbe tétele, a mezőgazdasági programban volt burgonyatermesztés már két évben, az idén először fűszerpaprika termesztés, és jövőre még bővülnek a programok gabonatermesztéssel és állattenyésztéssel. Az elismerő oklevél mellett az önkormányzat a jövő évi programok fejlesztésére plusz pénzügyi forrást, három millió forintot kapott.

Köszönet

Köszönöm a munkáját a közfoglalkoztatottaknak, és mindazoknak a munkatársaknak, akik a közfoglalkoztatottak munkáját koordinálják, szervezik, ellenőrzik és azoknak a munkatársaimnak is köszönöm a feladatvállalást, akik a nagyon sok adminisztrációt végzik. Jelenleg 72 közfoglalkoztatott van községünkben. Úgy gondolom, hogy ez az elismerés nem csak a polgármester érdeme, nagyon sokan dolgoztak ezért. Sikeres programot hajtunk végre évek óta, a munkavégzés lehetőségén kívül a pályázat lehetővé teszi munkaeszközök beszerzését, fejlesztését, bővítését. Jövőre már egy kisebb épületkorszerűsítés is belefér ebbe a programba, amit állami támogatásként csak így tudunk megkapni, így tudunk a településünkön értéket teremteni és természetesen a foglalkoztatás által megélhetést biztosítani jónéhány lakosnak.

Ujvári László

polgármester

http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/onkormanyzati-allamtitkarsag/hirek/a-kozfoglalkoztatasban-kiemelkedoen-teljesito-onkormanyzatokat-jutalmazott-a-bm

« A 14 »

Megjegyzés hozzáfűzése

Megszakítás