Erdőközi iskolások találkozója

Július 18-án tartották az Erdőközi iskolások találkozóját, ahol közel százan együtt örültek és emlékeztek az iskolás éveikre. A rendezvény szervezője, Rozsnyai Erzébet köszöntötte a volt diáktársakat, és kiemelte, azok az értékek, amit tanítóiktól kaptak, soha nem múlnak el. ?Annak idején nekünk, tanyai gyerököknek ebben az iskolában tanító, tanító néni és tanító bácsi adta az életbe induláshoz szükséges tudást, és sok minden mást: fegyelmet, kötelességtudást, együttérzést, becsületességet és játékra neveltek. Közöttünk az összetartás is nagy volt, segítettük egymást a tanulásban és akkor is, ha az uzsonnát kellett megosztani, hogy senki ne maradjon éhen. A gyerekek és a szülők egyaránt tisztelték tanítóikat.?

A tanítók közül sokan nincsenek az élők sorában. Rájuk és elhunyt diáktársaikra néma felállással emlékeztek a résztvevők, és annyi mécsest gyújtottak, ahány éve szűnt meg a tanítás az iskolájukban.

Az Erdőközi iskola ma is élő tanítói Hász Béláné Nagy Ilona és Palotás Józsefné Onozó Veronika. A találkozóra Onozó Veronika eljött, és emlékeztette régi tanítványait az egykori iskolai életre. Bakó Bálint tanár édesapjáról, Bakó Károly tanítóról mesélt.
Ujvári László polgármester és Nagy Sándor, Kistelek polgármestere is köszöntötte a találkozó résztvevőit. Végül Auer Mihály, a Móra Ferenc Vadásztársaság elnöke üdvözölt mindenkit, és elmondta, az iskola épületét eredeti állapotában tartották meg, ami jelenleg a vadásztársaság tulajdonában van, és röviden beszámolt a munkájukról. Az ebéd tálalásában sokan segítettek. A két bogrács birkapörkölt, a sültkolbász, a sok sütemény, az italok és a gyümölcsök az iskolatársak felajánlásából került az asztalra. Ketten hangszert is hoztak, és kora estig tartott a zeneszó meg a beszélgetés.

A rendezvényről készült filmfelvételt DVD-n meg lehet rendelni Kothencz Tibortól a 06 (30) 435-7327-es telefonszámon.

További képek a GALÉRIA/FOTÓK menüben láthatóak.

 

Az Erdőközi iskola 1926-ban épült és 1978-ban szűnt meg

Az egész magyar oktatási rendszer megújítása volt az egyik fő célkitűzése Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszternek. Az államilag támogatott iskolaépítési programot az 1926. évi VII. törvénycikk biztosította, amely öt év alatt ötezer népiskola létrehozását tűzte ki célul. Típusterv alapján ekkor épült az Erdőközi iskola is.
Balástyán az 1975-76-os tanévtől kezdődött tanyai iskolák felszámolása, és utolsóként az 1977-78-as tanévben az Erdőközi iskolában szűnt meg a tanítás.

Klebelsberg Kuno egyik országgyűlési beszédében a következő szavakkal érvelt oktatáspolitikája mellett: ?Rettenetes volna lekésni arról a gyorsvonatról, melyen Európa nemzetei robognak előre, egy ma még beláthatatlan fejlődés hihetetlen távolságai felé.?

Az ötezredik népiskola átadására 1930. október 25-én került sor Szegeden. Erre az eseményre emlékeztet a Rókusi Általános Iskola falán elhelyezett emléktábla:
?Amíg magyar tanító magyar gyermeket nevel e földön, itt és az ötezer iskolájában nemcsak a kövek, de a szívek is róla beszélnek.?

És valóban, 2015. július 18-án a régi Erdőközi iskolában a szívek is az ott tanítókról beszéltek?

 

Megjegyzés hozzáfűzése

Skip to content