Tájékoztató és felhívás mezőgazdasági kárenyhítésről a viharkárok kapcsán

Csongrád megye északi területeit az elmúlt héten jelentős jég és viharkár érte. Tekintettel arra, hogy a mai napig körülbelül 15 db kárbejelentés érkezet osztályunkra, felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy a 2015. évi agrárkár-enyhítési évben az MVH által működtetett elektronikus felületen nyújthatják be kárbejelentéseiket. A kárbejelentéseket a káresemény megtörténtétől számított 15 napon belül tehetik meg. A károk bejelentésében a NAK falugazdászok nyújtanak segítséget.

Változás a korábbi évekhez képest, hogy a 2015. kárenyhítési évtől már az üvegházi és fóliás termesztéssel foglalkozó mezőgazdasági termelők is tagjai lehetnek a megreformált agrárkár-enyhítési rendszernek. Ezen termelői körre is ugyanazon ? Európai Bizottság által engedélyezett ? szabályok vonatkoznak, mint az agrárkár-enyhítésben régebb óta részt vevő termelőkre.
Következésképp, üvegházi és fóliás termesztés esetében a kötelező tagságra vonatkozó területi limithatár szántóföldi zöldségek esetében legalább 5, ültetvények esetében legalább 1, együttesen pedig legalább 5 hektár. Az ez alatti területméretekkel rendelkező termelők számára az önkéntes csatlakozás lehetősége továbbra is fennáll. Így például, ha egy mezőgazdasági termelő legalább 5 ha nagyságú üvegházi vagy fólia alatt termesztett növény (például fejes káposzta és földieper) megjelölésével nyújt be egységes kérelmet, akkor már a 2015. kárenyhítési évben kötelezően tagjává válik az agrárkár-enyhítési rendszernek.
A kárenyhítési hozzájárulás hektáronkénti összege annak függvényében kerül meghatározásra, hogy az üvegház, vagy fóliasátor alatt milyen növényt termesztenek. Szántóföldi zöldség esetében 3.000 Ft/ha, ültetvények esetében 1.000 Ft/ha a hozzájárulás mértéke.

Lényeges kihangsúlyozni, hogy a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2012. évi CLXVIII. törvény és annak végrehajtására kiadott miniszteri rendelet rendelkezései az elemi káresemények által a termesztett növényekben okozott károkat kompenzálja. Így a kárenyhítő juttatás az elemi káresemény által okozott 30%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést, illetve üzemi szinten a 15%-ot meghaladó mértékű hozamérték-csökkenést kompenzálhatja. Az üvegházi és fóliás termesztés esetében a kedvezőtlen időjárási jelenségek magában az üvegházban, illetve a fóliasátorban is okozhatnak károkat, azonban e károk továbbra sem képezik részét az agrárkár-enyhítési rendszernek és kárenyhítő juttatás sem igényelhető az ilyen típusú anyagi károk után.

Szeged, 2015. május 11.

A Csongrád megyei Kormányhivatal Sajtószolgálata

Megjegyzés hozzáfűzése

Skip to content