II. Világháború áldozatainak emlékműve

Az emlékmű a II. világháborúban elesett 144 balástyai hősnek állít emléket (150 név szerinti áldozatot jegyzett fel dr. Kanyó Ferenc Szeged hősei és áldozatai című műve és a helyi adatgyűjtés).

Kalmár Márton szobrászművész alkotását 2000. május 14-én, a bérmáláshoz kapcsolódva leplezte le Sári János alpolgármester, az emlékműállítás kezdeményezője, s szentelte fel Gyulay Endre, a Szeged-Csanádi egyházmegye püspöke.

A püspök a következő szavakkal adta áldását: Isten áldd meg ezt az emlékművet, és add, hogy akik erre járnak és felnéznek rá, jusson eszükbe ezeknek a hősöknek az emléke, és szívükben meggyulladjon a szeretet lángja Isten és ember felé. Értsék meg, miért adta az Úr az ötödik parancsot, a ne ölj-t. A szabadság megtestesítője nem a gyűlölet, a pusztítás, hanem a szeretet és a segítőkészség. A zászló jelkép, egy település összetartozását jelenti. Kérjük az urat, hogy akik ehhez a zászlóhoz tartoznak Balástya népe valóban az Isten áldásában részesüljenek. A zászlóra tekintve az egymásért való élés, az áldozatos szeretet érzését megérezzék és hogy egyek, összetartoznak a hitben, a szeretetben és a közösségért való élésben.

A szürke gránitból faragott törött szárny a kettétört életet, a befejezetlenséget szimbolizálja, a háttér márványba vésett névsor pedig egy tépett papírlap.

A nagy madár védőszárnyai óvják az elesett katonákat, hogy emlékük örökre fennmaradjon. Az elesett hősök nevei bevésve az emlékmű másik oldalán. Az elhelyezett koszorúk jelzik, hogy emlékük továbbra is él.

A szoboravató ünnepen részt vett Kalmár Márton, az emlékmű alkotója, dr. Tóth Attila, a Csongrád Megyei Közgyűlés főtanácsosa, Vincze László országgyűlési képviselőnk, és Ott József, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke, aki ez alkalommal adta át Ujvári László polgármesternek Csongrád megye zászlaját.

Forrás: artportal.hu
kozterkep.hu

Tiszatáj részlet

Megjegyzés hozzáfűzése

Megszakítás