Kerékpáros közlekedésre vonatkozó rendelkezésekről a Kisteleki Rendőrkapitányság tájékoztatója

A kerékpárral közlekedőkre is vonatkozik a KRESZ előírásainak maradéktalan betartása, de emellett a balesetmentes közlekedés érdekében rendelkezniük kell a biciklire felszerelt kötelező biztonsági eszközökkel.

A közlekedésben részt vevő kerékpárt fel kell szerelni:
– könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezéssel, amely semmilyen helyzetében nem akadályozza a kerékpár egyéb kezelőszerveinek működtetését,
– két, egymástól függetlenül működtethető, száraz és nedves időben egyaránt hatásos fékszerkezettel, amelyek közül az egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat,
– hangjelző berendezéssel, amely csak csengőhangot adhat,
– egy előre fehér vagy kadmiumsárga fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható lámpával, (világító berendezés elhelyezhető a kerékpárt hajtó személyen is, a világító berendezések által kibocsátott fény villogó üzemmódú is lehet)
– egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható helyzetjelző lámpával, (világító berendezés elhelyezhető a kerékpárt hajtó személyen is, a világító berendezések által kibocsátott fény villogó üzemmódú is lehet)
– elől egy fehér, hátul egy vagy két piros színű, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú fényvisszaverővel, és
– legalább az első keréken, legalább 2 db, egy átmérő mentén elhelyezett borostyánsárga színű, mindkét oldal felé hatásos oldalsó fényvisszaverővel (küllőprizmával). A küllőprizmák helyett vagy mellett alkalmazható két oldalon fehér fényvisszaverő körgyűrű felület is a kerékpántok közvetlen közelében vagy az előírásoknak megfelelően a gumiabroncsokon.
A kerékpárra felszerelendő kötelező elemek ? így a világítóberendezések ? megléte nappal is szükséges, azok hiánya minden napszakban a szabályok szerint szankciót von maga után. Továbbá éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok között a kerékpárosnak fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie lakott területen kívül, és lakott területen kívüli kerékpárúton is!
A KRESZ kimondja, hogy biciklivel a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy erre utaló jelzés esetében az autóbusz forgalmi sávon, ahol pedig ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetőleg ? ha az út és forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik ? a lakott területen kívüli úton, a főútvonalként megjelölt úton az úttest jobb széléhez húzódva kell közlekedni. Lakott területen levő olyan úton, ahol az úttest kerékpár-közlekedésre alkalmatlan, a gyalogosforgalom zavarása nélkül, és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is szabad haladni. Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a járdán csak egy sorban szabad közlekedni.
Bizonyos esetekben a szabálysértések elkövetése miatt kiszabható szankciók tekintetében a rendőr számára nincs lehetőség a mérlegelésre. Megkülönböztetjük egymástól a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegéseket, illetve az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírságokat, helyszíni bírságokat. A közigazgatási bírságok mindegyike fix összeg, azok köréről a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezik. A szabálysértési pénzbírságok, helyszíni bírságok egy csoportja esetében a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet határoz meg kötelező mértékű összegeket.
A fentiekből kitűnik, hogy viszonylag szűk azon közlekedési szabálysértések köre, amelyek elkövetőivel szemben az alkalmazott szankció tekintetében a rendőr saját hatáskörében jogosult mérlegelni.

Az ittas kerékpározásra vonatkozó rendelkezések 2014. július 19-től megváltoztak.
A KRESZ-ben foglaltak szerint járművet az vezethet, aki
– a jármű vezetésére jogszabályban meghatározott, érvényes engedéllyel rendelkezik, és a jármű vezetésétől eltiltva nincs,
– a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van,
– a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol.
Amennyiben a kerékpáros a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, a jármű vezetésére vonatkozó utolsó feltételt nem kell alkalmazni!
Ha a kerékpáros nem képes a jármű biztonságos vezetésére, vele szemben szabad összegű helyszíni bírság szabható ki vagy szabálysértési eljárás kezdeményezhető.

A kerékpárral közlekedőknek a személyazonosságot igazoló okmányaikat mindig magukkal kell vinniük!

Kerékpáros közlekedés Balástyán

Az új kerékpárút a Kistelek-Balástya kerékpárút folytatásában épült, és a Hotel Orchidea előtt útburkolati jel jelöli a haladás irányát, utána a templom mellett kerékpárúton lehet közlekedni. A Kóródy és a Jókai utcákban táblával jelölt a kerékpárral való közlekedés lehetősége a Forráskúti út mellett megépített kerékpárútig. A Jókai utca és a Forráskúti út találkozási pontjától az aszfaltozott kerékpárút a vasúti átjáróig az út jobb oldalán, a vasúti átjáró után az út bal oldalán vezet az Őszeszéki tó mellett kialakított kerékpáros pihenőhelyig, az M5-ös autópályáig.

Balástya lakott területén belül a közúti közlekedésben a KRESZ szabályai szerint vehetnek részt a kerékpárosok. Ahol az úttest kerékpáros közlekedésre alkalmatlan, kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is szabad közlekedni.

Kerékpáros közlekedés Kisteleken

Kisteleken a Rákóczi utcában csak az új kerékpárúton lehet kerékpározni. A régi kerékpárúton, a Rákóczi utca páratlan oldalán megszűnt a kerékpározási lehetőség, így itt a körforgalomtól a kábelgyárig a gyalogosok közlekedésének védelme érdekében tilos a kerékpárral történő közlekedés.  

A Kossuth utcában a körforgalomtól a postáig kerékpáros nyomvonalon lehet biciklizni. Az útburkolati jel megengedi a kerékpáros közlekedést a járdán és a Kossuth utcai szervizúton mindkét irányban, de fokozott figyelemmel kell haladni a kerékpárosoknak, gyalogosoknak és a járművezetőknek egyaránt.      A kerékpárosoknak az útkereszteződésben elsőbbséget kell adniuk, szükség esetén akár a kerékpárról történő leszállással is.

A szálloda és a könyvtár előtti szervizúton mindkét irányban lehetséges a kerékpáros közlekedés.

A Szent István téren az iskola felé vezető oldalon és az iskoláig vezető szervizúton mindkét irányban lehetséges a kerékpáros közlekedés.

A Bercsényi utca elején a gyalogátkelőhelytől a plébániáig felfestett kerékpáros nyom jelzi, hogy azon a szakaszon a kerékpáros közlekedés megengedett.

Megjegyzés hozzáfűzése

Skip to content