A hulladékszállítás rendje


A hulladékszállítás rendje

Balástya területén a települési szilárd hulladékgyűjtés rendje:

• minden kedden kommunális hulladék szállítás,
• minden hónap 3. pénteken a tiszta csomagoló anyagot, ami papír, műanyag és fémdoboz, de kivéve az üveget és a szennyezett csomagoló anyagot,
• komposzt gyűjtése  április 1-től november 1-ig, minden hónap 4. pénteken a szerves hulladékot, ami fű, falevél, egyéb zöldhulladék, fanyesedék (30×50 cm-es kévébe kötve).

Ezen hulladékokat a gyűjtési nap reggelén 6 óráig szíveskedjenek az ingatlanuk elé kihelyezni zsákban vagy egyéb tároló edényben, kukában.

Részletes tájékoztatás a Balástyai Újság 2014. májusi számának 6-7. oldalán olvasható.