Munkaterület átadás a csapadékvíz elvezető hálózat építéséhez

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00011 kódszámú pályázat 100 százalékos támogatásával megkezdődött Balástya A3 vízgyűjtő területén a csapadékvíz elvezető hálózat építése.
A projekt összköltsége: 90 millió Ft. A kivitelező a Tiszaszolg Kft. részére a munkaterület átadás-átvétel október 6-án megtörtént. A kivitelezés folyamatban van. Az A3-as vízgyűjtő területen az alábbi utcákat érinti: E75-ös közút melletti kisteleki főcsatorna becsatlakozás, Széchenyi u., Övcsatorna, Dózsa u., Zrínyi u., Önkormányzati kiöntési területek, Árpád u., Klapka u., Kölcsey u., Virág u., Szegfű u., Móra u., Tavasz u., Rákóczi u. a tervdokumentációban szereplő adatok szerint.   

?A Csongrád megyébe/településünkre érkező TOP projektek tervezésében, előkészítésében és lebonyolításában közreműködő partnerünk volt a Csongrád Megyei Önkormányzat és Hivatala.?

Árpád u.

Megszakítás