Pályázati hírek

Balástyai civilszervezetek nyertek támogatást a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán

Balástyai Polgárőr Egyesület  
NEA-MA-15-M-0861       400 000 Ft, működési támogatás, (egyenruha vásárlására)
NEA- MA-15-SZ-0264     250 000 Ft, ?Bence Közlekedik? szakmai programra

Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
NEA-MA-15-SZ-0493    460 000 Ft, katasztrófavédelmi szituációk bemutatására élő show keretében

Balástya Ifjúsági Klub Egyesület
NEA-KK-15-M-0457       250 000 Ft, működési támogatás

Községi Sportkör Balástya Egyesület
NEA-MA-15-SZ-0416       277 500 Ft, utánpótlás labdarúgó tábor rendezésére Balástyán

Balástya Alkotmány Horgász Egyesület
NEA-MA-15-M-0269      495 000 Ft, fenntartható halgazdálkodáshoz

Községünkben működnek a felszerelt kamerák

Július 30-án a kivitelező cég befejezte a közterületeken elhelyezett kamerák felszerelését és beüzemelését, valamint megtörtént a beruházás elkészültének jelentése is.
A kamerarendszer a műszaki átadást követően már rögzíti a mozgásokat a forráskúti és a dóci út bevezető szakaszánál, a művelődési ház melletti parkban a kerékpártárolónál, templom előtti téren, a polgármesteri hivatal előtti közterületen, a Sajtkukacparkban, a sportcsarnok előtti közterületen, a gyógyszertárnál és a sportpályán. 

A Balástya Községi Önkormányzat az elmúlt évben 8,9 millió forintot nyert a közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő kamerarendszer kiépítésére a Belügyminisztérium pályázatán.

A négy ifjúsági szállásegységhez megérkezett a bútorok egy része

A Kóródy u. 10. szám alatti négy ifjúsági szállásegységet június 14-én avatta fel Ujvári László polgármester. A szálláshelyhez a berendezést az önkormányzat saját költségvetésből vásárolta meg. Eddig 8 db nagy asztal, 2 db kis asztal, 74 db szék, 5 db normál ágy megérkezett, és folyamatban van a szekrények, valamint az emeletes ágyak beszerzése.

A Balástya Községi Önkormányzat a régi óvodát alakíttatta át a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok pályázatának 100 százalékos, 28,5 millió forint támogatásával ifjúsági szálláshellyé.

 

A tornaszoba tetőfedése kezdődik

A tornaszoba épülete és a tetőszerkezet elkészült. A tetőfedés és a villanyszerelés a következő munkafázis.

A Belügyminisztériumtól 15 millió forint egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyert Balástya tornaszoba létesítésére, amely a sportcsarnok mellett, az általános iskola lebontott udvari raktárának helyére épül. A beruházás a tervek szerint a festés kivételével szeptember elejére elkészül, de a pályázatban a befejezési határidő 2015. december 31-e.

Épül az óvodai tornaszoba

A Belügyminisztériumtól 15 millió forint egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyert Balástya tornaszoba létesítésére, amely a sportcsarnok mellett, az általános iskola lebontott udvari raktárának helyére épül. A beruházás a tervek szerint a festés kivételével szeptember elejére elkészül, de a pályázatban a befejezési határidő 2015. december 31-e.

 

?Egészségben: komplex egészségfejlesztési és balesetmegelőzési program a balástyai általános iskolában? (TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0026)

A Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskolában ez a tanév kiemelten szólt az egészségmegőrzésről és balesetmegelőzésről ? ebben a fenti pályázat volt segítségünkre.
A sok-sok program és esemény közül a legemlékezetesebbek:

A kiskertészek biokertet alakítottak ki az iskola mellett. Megtanultak gyümölcsfát ültetni, szőlőt telepíteni, magot vetni, palántázni,? késő tavasszal már saját nevelésű újhagymát ehettek zsíros kenyérrel és a saját termesztésű karalábéból főzött levest ehették jóízűen.
A főzőtanfolyamra jelentkezők mesteri fogásokat tanulhattak Enikő nénitől és Gyula bácsitól ? kihasználva a szépen berendezett konyha adta lehetőségeket.
Talán még a szokásosnál is több mozgásos, sportos program adódott az idén ? a nebulók kihasználtak minden alkalmat a testmozgásra. Volt zenés torna, nagy, sportos rendezvények és többféle labdajáték szakkör is, de az óraközi szünetekben is pörgött a labda a sportpályán és pingpongasztalokon. A pályázat adta lehetőségnek köszönhetően több kisgyerek tanulhatott úszni a kisteleki uszodában. A harmadikosok arról tanultak, hogyan előzhetik meg a leggyakoribb otthoni és közlekedési baleseteket, és mit tehetnek, ha mégis valami baj történik. A negyedikesek ismerkedtek a víz tulajdonságaival, a természetben és az életünkben betöltött szerepével és megtanulták, hogy bizony a legjobb szomjoltó a víz.

Minden osztály eljuthatott egy-egy hegyvidéki kirándulásra ? meglátogatták a Mecsek és a Pilis legszebb tájait, de jártak múzeumban, kalandparkban is.

A gyerekeket tanító pedagógusok is gyarapíthatták tudásukat: jógát és autogén tréninget tanultak.
A projektzáró nap ?vizes? játékai után minden tanuló ?vizes? kulacsot vehetett át ajándékként ? reméljük rengeteg vizet isznak belőle a nyáron a sok-sok mozgás, sportolás után ? és hogy ez a tanév is hozzájárult ahhoz, hogy egészségesebb, tudatosabb életet éljenek!

 

Hagyományőrző tábor Tatárszentgyörgyön

címmel pályázatot nyújtott be iskolánk a Nemzeti Tehetségprogram keretében  ?A magyar kulturális örökség megőrzését, a hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatása? című kiírásra. A projektötlet 613.000 Ft támogatásban részesült, mely a tervezett programok és beszerzések bekerülési költségének 100 százaléka.

Projektidőszak: 2015. április 1. ? 2015. június 30.
A program célcsoportja: alsós tehetségpalánták.
Célkitűzések:
Népi hagyományok megismertetése, az ember és környezete kapcsolatának erősítése, környezettudatos magatartásra nevelés őseink jó példáin keresztül. Magyarságtudat erősítése a magyarság hagyományainak megismertetésével, példaképek állítása motivációs célzattal, központban az 1848-as szabadságharc. A gyermekek látókörének szélesítése, befogadóképességük fejlesztése, saját élményű programok által.
A gyermekek konfliktustűrő és megoldó képességének, toleranciájának, céltudatosságának, kitartásának fejlesztése a különböző közösségi programokkal.
A célokat a következő programok segítségével értük el: gyógynövényismeret, szörp készítése virágokból, gabonaőrlés, kenyérkészítés, hagyományos népi étel készítése, népi gyermekjátékok, népi mesterségek kipróbálása, fafaragás, tábortűz, csillagképekkel, népi hiedelemvilággal való ismerkedés. A huszárhagyományokat a következő tevékenységeken keresztül ismertük meg: lovaglás, íjászat, harci játékok, 1848-as kiállítás megtekintése, öltözet és fegyverek kipróbálása, katonadalok tanulása.

A programhoz kapcsolódóan a Somogyi-könyvtárban könyvtári foglalkozáson vettünk részt, melyen Magyarország nevezetes tájait ismertük meg, képeken és interaktív foglalkozáson.
A gyermekeket Rabi Edit Éva és Csányi Péterné kísérte el a táborba és a foglalkozásokra.

Időutazás a Bükkben: témahét a történelem és a természetismeret jegyében

címmel pályázatot nyújtott be a Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola a Nemzeti Tehetségprogram keretében ?Az általános iskolai, középiskolai, szakiskolai, kollégiumi, valamint a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó műhelyek támogatása? című kiírásra. A projektötlet 1.782.000 Ft támogatásban részesült, mely a tervezett programok és beszerzések bekerülési költségének 100 százaléka.

Projektidőszak: 2015. április 1. ? 2015. június 30.

A program célkitűzései:
A természettudományokban jeleskedő 20 fő tehetségpalántákat ős-erdei környezetben, komplex módon, főként tapasztalati úton szerzett ismereteken keresztül fejlesszük.
A diákok gyakorolják a tapasztalati megismerést, az információforrások használatát, a megszerzett ismeretekből tudjanak prezentációt, beszámolót összeállítani, bemutatni.
A diákok természettudományos ismereteinek bővítése, elmélyítése, olyan tudatformálás, amely megtanítja a gyermekeket a természet tiszteletére, a környezettel való együttélésre, a környezetbarát életvitelre, a fenntartható fejlődés elveinek megtartására.

A témahét tevékenységei:
Szociális érzékenységet fejlesztő csapatépítő, kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok, vetélkedők, versenyek, drámapedagógiai foglalkozások, természetjárás, múzeumpedagógiai foglalkozások, önálló ismeretszerzés, feldolgozás.
A tehetségek erős oldalának gondozását az ismeretbővítés, elmélyítés, tapasztalati megismerés szolgálja, míg a gyenge oldalakét a drámapedagógiai foglalkozások, művészetpedagógia.
A programot a projekt, illetve a ?Story Line? módszer ? időutazás alapján készítettük el. A tábor ideje alatt az erdő és ember, ember és természeti környezete kapcsolatát dolgoztuk fel az őskorba ültetve. Utunk során több bükki (ősember) barlangot fedeztünk fel, gyűjtögettünk, kő- és faeszközöket készítettünk, ismerkedtünk a hegységgel, a csodálatos tavaszi erdővel, állatokkal, növényekkel, kőzetekkel. Beleképzeltük magunkat a természettel még harmóniában élő ősemberek életébe, beleéltük magunkat abba a szerepjátékba, melyre a tábor foglalkozásai felfűzhetők. A gyerekek tudásukról, élményeikről játékos feladatok formájában adtak számot.
Fejlesztett tehetségterületek: tapasztalati úton való információnyerés, kommunikációs, érvelési és vitakészség, nem verbális kifejezési formák, ismeretbővítés (természetismeret, történelem, életvitel, térképészeti jártasság), társas- és szociális készség, lényeglátás, rendszerező képesség, kitartás, problémamegoldás, stressztűrő képesség.

A projekt megvalósítói voltak: Márkus Marianna, Vén László, Gállné Leiner Ilona

 

Megkezdődött a köztéri kamerák felszerelése

Balástya Községi Önkormányzat az elmúlt évben 8,9 millió forintot nyert a közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő kamerarendszer kiépítésére a Belügyminisztérium pályázatán. Az elmúlt hetekben megkezdődött a forráskúti és a dóci út bevezető szakaszánál, a művelődési ház melletti parkban a kerékpártárolónál, templom előtti téren, a polgármesteri hivatal előtti közterületen, a Sajtkukacparkban, a sportcsarnok előtti közterületen, a gyógyszertárnál és a sportpályán a kamerarendszer kiépítése. Először a vezetékhálózat lefektetésével indult a beruházás, majd június közepén pedig megkezdődött a kamerák felszerelése.

 

 

Megkezdődött az óvodai tornaszoba építése

A Belügyminisztériumtól tornaszoba létesítésére 15 millió forint egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyert Balástya. A sportcsarnok mellett, az általános iskola lebontott udvari raktárának helyére épül az új tornaszoba.

Elkészült az alap és a talpkoszorú, ami a szigetelés síkjában van. A pillérek beállítása folyik, amelyek az egész épületszerkezetet merevítik, mivel a tornaszoba részen csak tetőtér burkolat van, nincs födém. Az épületnek két bejárata lesz. Egyik az óvodai testnevelés foglalkozások miatt az iskola udvara felöl, a másik a rendezvénytér oldaláról, hogy a rendezvények alkalmával is lehessen használni. A tornaszobához még kiszolgáló helyiségek, öltözők és vizesblokkok kapcsolódnak. Az épülethez a sportcsarnok felöli részen, öt oszlopon álló nyitott tetővel ellátott rész csatlakozik, és mindezzel egy olyan intézményrésszé válik, ami rendezvényeken akár színpadi háttér kiszolgáló funkciót is elláthat. A beruházás a tervek szerint a festés kivételével szeptember elejére elkészül, de a pályázat szerint a befejezési határidő 2015. december 31-e.

 

A négy ifjúsági szállásegység ünnepélyes átadása

Az önkormányzat a régi óvodát alakíttatta át a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok pályázatának 100 százalékos, 28,5 millió forint támogatásával ifjúsági szálláshellyé, amely valamikor régen az apácák, a szegedi Iskolanővérek felsőtanyai nyaralója volt. Az elmúlt évtizedek során nagyon rossz műszaki állapotba került az ingatlan, ezért az óvoda új helyre költözött, így a feladatot veszett épület évekig üresen állt. A polgármester elmondta, hogy a mostani beruházással új funkciót kapott a ház, így a településünkre, akár a testvértelepüléseinkről ide látogató vendégeinknek tudunk szálláslehetőséget biztosítani és nyári ifjúsági táboroztatás céljára használni. A pályázatnak nem volt része a bútorok beszerzése, amit majd az önkormányzat saját költségvetésből vásárol meg. Az új középületünk összesen 30 fő befogadására alkalmas, B kategóriás ifjúsági szálláshely.    

Az ünnepségen Ujvári László beszámolt a készségfejlesztő termek beruházásának befejezéséről és az új intézmény funkciójáról. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által meghirdetett Darányi Ignác Terv programjának keretében, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 100 százalékos, bruttó 14 799 13 forint pályázati támogatását nyerte el szintén a Balástyáért Közalapítvány. A belterület szélén, a Tanya 38. szám alatti, a Balástya Községi Önkormányzat tulajdonában levő volt italpalackozó üzem épületében a pályázat segítségével készségfejlesztő termek, egy oktató terem és egy bemutató terem valamint vizesblokk készült el. Ebben az intézményben iskolán kívüli készségek fejlesztése történik majd gyermekek számára, kézművesség, alkotótáborok népi játékokkal, helytörténeti kiállítások bemutatása. A polgármester azt mondta, hogy aki ezt az épületet kívülről meglátja, kicsit felemásnak érzi ezt a helyzetet, mert lát egy felújított épületrészt, és van egy szárny, ami nincs felújítva. Ennek az az oka, hogy a pályázat lehetősége alapján, csak erre az egyik részre lehetett támogatást szerezni. A felújítandó szárnyban egy lakás van teljesen külön bejárattal, amelynek a fejlesztése még nem valósult meg. 

A beruházások ismertetése után Ujvári László polgármester megköszönte mindkét projektben közreműködők lelkiismeretes munkáját, amivel szinte csodát tettek az épületekkel: a pályázatíró Péterné Bárkányi Tímeának, a tervezést és az építési engedélyeztetést végző Márkus Rudolfnak, a kivitelező a cég vezetőjének, Sári János építési vállalkozónak és munkatársainak, valamint a közbeszerzési szakértőnek és a műszaki ellenőrnek. Továbbá a Balástyáért Közalapítványnak is köszönetet mondott a partnerségért, amivel lehetővé vált a bruttó 100 százalékos támogatások elérése. 

A közös imát követően Forgó Miklós plébános megszentelte az épületet. Az ünnepség végén a megjelenteket a Balástya Községi Önkormányzat munkatársai kemencében sült apró kalácsokkal és üdítővel kínálták.

 

A négy ifjúsági szállásegység ünnepélyes átadása

A Kóródy u. 10. szám alatti négy ifjúsági szállásegység május végére elkészült, és az ünnepélyes átadása a Szent Antali Búcsú napján, június 14-én, 11.30 órakor lesz.
A beruházás a régi óvodaépület átalakításával valósult meg, amelyben négy önállóan használható ifjúsági szállásegység készült el a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok pályázatának 100 százalékos, 28,5 millió forint támogatásával.

 

Megérkeztek a fűnyíró gépek

A Községi Sportkör Balástya Egyesület a parlagfű elleni védekezést végző civil szervezetek számára kiírt pályázat keretében 3.820.160 forintot nyert egy STIHL FS 410 C-E motoros fűkasza és két Husqvarna TC 342 fűnyíró traktor beszerzésére. A gépek június 4-én megérkeztek, és Péterné Bárkányi Tímea projektmenedzser vette át.

 

 

A négy ifjúsági szállásegység beruházása május végére elkészül

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok pályázatán négyegységes ifjúsági szálláshely kialakítására 100 százalékos, 28,5 millió forint támogatást nyert községünk. A beruházás a Kóródy u. 10. alatti használaton kívüli régi óvodaépület átalakításával valósul meg, amelyben négy önállóan használható ifjúsági szállásegység készül, és lehetővé teszi kisebb csoportok elszállásolását is.

Az épület átalakítása, felújítása a vakolással, továbbá a szakipari munkákkal folytatódott áprilisban. A nyílászárók beépítése, a villany, gáz- és a vízvezetékek szerelése után májusban a burkolás és festés munkálataival fejeződik be a beruházás.

 

Elkészültek a készségfejlesztő termek

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által meghirdetett Darányi Ignác Terv programjának keretében, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 100 százalékos, bruttó 14 799 13 forint pályázati támogatását nyerte el a Balástyáért Közalapítvány. A Tanya 38. szám alatti, Balástya Község Önkormányzata tulajdonában levő volt italpalackozó üzem épületében a pályázat segítségével készségfejlesztő termek, egy oktató terem és egy bemutató terem valamint vizesblokk készült.
A beruházás az utolsó munkálatokkal, a festéssel, az álmennyezet kialakításával, akadálymentesítéssel befejeződött.

 

A négy ifjúsági szállásegység beruházásának márciusi munkái

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok pályázatán négyegységes ifjúsági szálláshely kialakítására 100 százalékos, 28,5 millió forint támogatást nyert községünk. A beruházás a Kóródy u. 10. alatti használaton kívüli régi óvodaépület átalakításával valósul meg, amelyben négy önállóan használható ifjúsági szállásegység készül, és lehetővé teszi kisebb csoportok elszállásolását is.

Az épület átalakítása, felújítása márciusban a teljes belső vakolással folytatódott, elkészültek a gipszkarton válaszfalak, az aljzatbeton, a fűtés és vízvezetékek, továbbá megkezdődöttek a villanyszerelés munkálatai.

 

 

 

 

 

2015. február 28.

BALÁSTYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ELKÉSZÜLT A MEGLÉVŐ KERÉKPÁRÚT VÉGÉTŐL AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYA FELHAJTÓJÁIG VEZETŐ TURISZTIKAI CÉLÚ KERÉKPÁRÚT.

A Balástya Községi Önkormányzat az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Regionális Operatív Program  keretén belül a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése tárgyú felhívásra sikeres pályázatot készített. A DAOP-2.1.1/J-12-2012-0114 azonosító számon regisztrált, projekt címe: Kerékpáros turizmusfejlesztés a dél alföldi régióban: kerékpáros turisztikai integráció a Balástya ? Ópusztaszer kerékpárútvonalon.

Projekt elszámolható összköltsége: 254 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %-os vissza nem térítendő támogatás

A beruházás eredményeként bővült a térség turisztikai, ezen belül kerékpáros turisztikai kínálata, és várhatóan ennek következményeként középtávon új szolgáltatások alakulnak ki, és munkahelyek jönnek létre.

A Dél-Alföldi Operatív Program ?Kerékpáros turizmusfejlesztés a dél-alföldi régióban: kerékpáros turisztikai integráció Balástya-Ópusztaszer között? elnevezésű nyertes pályázat újabb jelentős infrastrukturális fejlesztést hoz Balástya településre.

A 100 %-os európai uniós támogatással, 254 millió forintos beruházással megépült kerékpárútnak a már meglévőhöz kellett csatlakoznia. Az új bicikliút a Hotel Orchideától indul, ahol a Kistelek-Balástya szakasznak vége van, és a belterületi utcákon keresztül a Forráskút felé vezető út mentén, a vasútig a jobb oldalon, a vasút után a baloldalon, a gazdasági övezetünk érintésével az M5-ös autópálya felhajtójáig, illetve a most épülő Family Hotelig vezet.

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2014 nyarán elkezdődtek a munkálatok. Néhány adminisztratív, és időnként időjárás okozta akadályt leküzdve, az útvonal átadása/átvétele 2015. február végén megtörtént.

Az ünnepélyes, lakosság részére történő átadásra március hónapban kerül sor.

Balástya lakott területén belül a közúti közlekedésben a KRESZ szabályai szerint vehetnek részt a kerékpárosok. Ahol az úttest kerékpáros közlekedésre alkalmatlan, kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is szabad közlekedni.

A projektről bővebb információt a www.balastya.hu oldalon olvashatnak. További információ kérhető: Horváth-Zsikó Judit, kapcsolattartótól. Elérhetősége 62/278-222 telefonszámon, vagy a palyazat@balastya.hu e-mail címen.

 

Készségfejlesztő termek készülnek

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által meghirdetett Darányi Ignác Terv programjának keretében, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 100 százalékos, bruttó 14 799 913 forint pályázati támogatást nyerte el a Balástyáért Közalapítvány. A Tanya 38. szám alatti, Balástya Község Önkormányzata tulajdonában levő volt italpalackozó üzem épületében a pályázat segítségével készségfejlesztő termek, egy oktató terem és egy bemutató terem valamint vizesblokk készül. A beruházás a vége felé tart. Jelenleg a villanyszerelési munkák, és a belső vakolás zajlik. A projekt befejezési határideje 2015. március 31-re módosult.

A régi óvoda épülete megújul, négy ifjúsági szállásegység lesz

A mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok pályázatán négyegységes ifjúsági szálláshely kialakítására 100 százalékos, 28,5 millió forint támogatást nyert községünk. A beruházás a Kóródy u. 10. alatti használaton kívüli régi óvodaépület átalakításával valósul meg, amelyben négy önállóan használható ifjúsági szállásegység készül, és lehetővé teszi kisebb csoportok elszállásolását is. Az átalakítás, felújítás alkalmával sor kerül a belső egységek kialakítására, talajnedvesség elleni szigetelésére, tetőfedés felújítására, teljes elektromos és épületgépészeti szerelésére illetve az egyik egység akadálymentesítésére is. A kivitelezés 2015. januárjában kezdődik. A projekt befejezése a Miniszterelnökséget vezető miniszter (MvM) rendelete értelmében 2015. március 31-re módosult.

Sportfejlesztési program 2014/2015 – Határozat

Sportfejlesztési program 2014/2015

 

 

Kerékpáros turizmusfejlesztés a dél-alföldi régióban

Sajtóközlemény

 

Közbeszerzési terv 2014

A sportöltöző megújult

A Balástyáért Közalapítvány a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal falumegújításra és fejlesztésre kiírt Darányi Ignác Terv pályázatán az Európai Unió és Magyarország Kormánya 100 százalékos, bruttó 17 077 660 Ft önerő nélküli támogatását nyerte el sportöltöző és a művelődési ház melletti közpark felújítására. A sportöltöző külső homlokzatának hőszigetelését követően, az alapozó munkák után elkészült az épület vakolása, valamint a padláson is megtörtént a hőszigetelés.

Pályázati hír

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által meghirdetett, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 100 százalékos pályázati támogatását nyerte el a Balástyáért Közalapítvány. A Tanya 38. szám alatti, Balástya Község Önkormányzata tulajdonában levő volt italpalackozó üzem épületében készségfejlesztő termeket, egy oktató termet és egy bemutató termet valamint vizesblokkot alakítanak ki bruttó 14,8 millió forintból. Jelenleg a kivitelező kiválasztása folyik.

Informatikai kompetenciák fejlesztése

A a TÁMOP-2.1.2-12/1-2012-001 „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” című projekt keretében október 11-től 90 órás kezdő informatikai tanfolyamot indul Balástyán. A foglalkozások pénteken délután és szombaton délelőtt lesznek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Jelentkezni lehet Péterné Bárkányi Tímeánál a Teleházban. Telefon: 06-62/578-024

Sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása

Sportöltöző és közpark fejlesztése

A Balástyáért Közalapítvány a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal falumegújításra és fejlesztésre kiírt pályázatán 100%-os, bruttó 17 077 660 Ft önerő nélküli támogatást nyert sportöltöző és a művelődési ház melletti közpark felújítására. A sportöltöző energetikai felújítása mellett az épület utólagos, külső homlokzati hőszigetelése, a padlásfödém hőszigetelése, a födém cseréje valósul meg. A padlásfödém felbetont, a tetőszerkezet új fóliázást, ellenlécezést, lécezést kap, majd új cserépfedés készül. A művelődési ház melletti parkba új kerékpártárolók, hulladékgyűjtők és pollerek (térelválasztók) kerülnek, valamint új gyeptakaró és térvilágítás lesz. Jelenleg a kivitelező kiválasztása folyik.

2013. évi közbeszerzési terv

Balástya és Újszentes közös pályázata január végén lezárul

Balástya és romániai testvértelepülése, Újszentes (Dumbravita) az Európai Unió által kiírt Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program pályázatán útépítési tervdokumentáció készítésére és annak engedélyeztetésére nyert támogatást. Erre községünk 6 kilométeres útszakaszhoz 69 041 eurót, testvértelepülésünk 15 kilométeres útszakaszra 182 563 eurót fordíthat.
A békéscsabai VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. elfogadta a második balástyai szakmai és pénzügyi beszámolót is.
Mindkét településen a projektzárás időpontja a pályázati kiírás szerint január 31., de a befejezési határidőt a román fél meg fogja hosszabbítani.

Balástya és Újszentes közös pályázatának újabb szakasza

Balástya és romániai testvértelepülése, Újszentes (Dumbravita) az Európai Unió által kiírt Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program pályázatán útépítési tervdokumentáció készítésére és annak engedélyeztetésére nyert támogatást. Erre községünk 6 kilométeres útszakaszhoz 69 041 eurót, testvértelepülésünk 15 kilométeres útszakaszra 182 563 eurót fordíthat.

Az 1. számú pénzügyi és szakmai jelentés megtörtént, és a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. által hitelesítésre vár. Az úttervek engedélyezés előtt állnak, amelyet a Közlekedés Felügyelethez kell beadnia az önkormányzatnak.

A projektet a pályázati kiírás szerint mindkét település 2013. január 31-re fejezi be.

 

Gépbeszerzés

Balástya Község Önkormányzata a Belügyminisztérium 5/2012. (III. 1.) rendelete alapján pályázatot nyújtott be önkormányzati felzárkóztatási támogatásra, az I. célterületen belül az önfenntartást segítő gépek kisgépek eszközök felújítása, beszerzése témakörben. Az önerő nélküli pályázati támogatást elnyerte községünk, amelynek összege 8 317 230 Ft. Ebből az önkormányzat 1 db traktort és 1 db faaprítógépet szeretne vásárolni. A külterületi utak mentén összegyűjtött gallyakat a faaprítógép tüzelővé alakítja.
A pályázat lebonyolításának közreműködő szervezete: Magyar Államkincstár Állampénztári Irodája.

A közpark hivatalos átadása

A Balástya központjában épült közparkot Ujvári László polgármester június 17-én adta át a lakosságnak.

A rendezvényház előtti téren tartott ünnepi műsorban fellépett a kisteleki id. Vándor Rudolf fúvószenekar, a balástyai általános iskola Bábabokra Néptáncegyüttese és énekkara.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap pályázatán közpark építésére nyert támogatást Balástya. A költségek nettó 100%-át, 15 216 945 Ft-ot kapott a község a leglátványosabb beruházásához, központjának kialakításához, amely az általános iskola alsó tagozatos épülete, és a könyvtár előtt valósult meg.

A romániai Újszentes és Balástya közös pályázata

Balástya és romániai testvértelepülése, Újszentes (Dumbravita) az Európai Unió által kiírt Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program pályázatán útépítési tervdokumentáció készítésére és annak engedélyeztetésére nyert támogatást. Erre községünk 6 kilométeres útszakaszhoz 69 041 eurót, testvértelepülésünk 15 kilométeres útszakaszra 182 563 eurót fordíthat. Jelenleg a külterületi utak tervezésének közbeszerzési eljárása zajlik, és folyamatban van a VÁTI Békéscsabai Területi Irodával a hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötése. A projektet mindkét településnek jövő tavaszra kell befejeznie.

www.huro-cbc.eu

Balástya Község Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve

Megtekintés

A romániai Újszentes és Balástya közös pályázatának projektnyitója

Sikeresen szerepelt Balástya és romániai testvértelepülése, Újszentes (Dumbravita) az Európai Unió által kiírt Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program pályázatán. A közös projekt keretében útépítési tervdokumentáció készítésére és annak engedélyeztetésére községünk 6 kilométeres útszakaszhoz 69 041 eurót, testvértelepülésünk 15 kilométeres útszakaszra 182 563 eurót nyert. A balástyai projektnyitó rendezvény március 2-án volt. A projektet mindkét településnek jövő tavaszra kell befejeznie.

Befejező szakaszban a közpark építés

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap pályázatán közpark építésére a költségek 100 százalékát, 15 216 945 forintot nyert Balástya Község Önkormányzata.
A beruházás befejező szakaszában, elültették a fákat, a pergolák mellé a kúszónövényeket. A locsoló berendezés és a térvilágítás szerelése is megtörtént. A munkások a talaj előkészítése után elvetették a fűmagot.

A havazás után folytatódtak a közpark építési munkái

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap pályázatán közpark építésére a költségek 100 százalékát, 15 216 945 Ft-ot nyert Balástya Község Önkormányzata. A munka még a havazás előtt megkezdődött sportcsarnok, az általános iskola alsó tagozatos épülete és a könyvtár előtti téren. Az elmúlt hetekben a pergolák az asztalosműhelyben elkészültek. A parkban a felállítás területéről a havat eltakarították a munkások, és a korábban kialakított pontalapokra összeszerelték az odaszállított elemeket. A pergolákra majd tavasszal növényeket futtatnak fel. Ezzel a beruházás 50%-a elkészült, amiről február végéig kell a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatalnak elküldeni a jelentést.

Kerékpártárolók épültek Balástyán

A Környezet és Energia Operatív Program ? KEOP-6.2.0/A/09-2010-0147 számú, ?Kerékpártárolók kihelyezése Balástya középületeinél?  pályázattal három darab komplex kerékpártároló építésére nyertünk támogatást, amivel a polgármesteri hivatalnál, az iskolánál és a családi napközinél összesen 96 db kerékpár elhelyezésére volt lehetőség.

A projekt támogatója: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság

Összköltség: 6 millió Ft, ebből a támogatás összege 5,7 millió Ft.

A beruházást a kivitelező már december végére befejezte.

Lezárult az Európai Uniós élelmiszersegély csomagok átadása

Európai Uniós élelmiszersegélyre a rászoruló lakosság részére 2011-ben is pályázott Balástya Község Önkormányzata. A támogatásnak köszönhetően az I. fordulóban összesen 2 653 kg, a II. fordulóban 2 560 kg élelmiszert kaptunk. A második szállítmány csomagjait december elején adtuk át 187 családnak, amelyet a Gyermekétkeztetési Alapítvány és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal közreműködésével osztottunk ki. A csomag spagettit, instant sült tésztaételt, pilóta kekszet, kukorica konzervet és omlós kekszet tartalmazott. Az önkormányzat saját hatáskörben döntött a rászorulók kiválasztásáról, figyelembe véve az alábbi kategóriákat: létminimum közelében élők, önhibájukon kívül létminimum közelében élők, kisnyugdíjasok, hátrányos szociális helyzetű gyermekek.

Lippai Laura

Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója

Kerékpártárolók épülnek Balástyán

A Környezet és Energia Operatív Program pályázati támogatásával Balástya közintézményeinél, a polgármesteri hivatalnál, az iskolánál és a családi napközinél alakítanak ki kerékpártárolókat. A kivitelező november elején megkezdte a munkát, és január végéig befejeződik a beruházás. A projekt összköltsége .6 millió Ft, ebből 5,7 millió Ft az elnyert támogatás.

Elkészült a Balástya 0232-0233 hrsz. út  I. szakaszának megépítése

Balástya Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Dél-alföldi Operatív Program Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben pályázati felhívásra, amelyet a Támogató Szervezet 2010. június 3-án kelt támogató levelében 95%-os támogatási intenzitás mellett 37 792 888 Ft támogatásban részesített. A támogatási szerződés hatálybalépése 2011. február 4-én történt meg, ugyanis a pályázónak számos hozzájárulást kellett beszereznie az építés által érintett területek tulajdonosaitól. Eközben 2011. januárjában kiválasztásra került az a vállalkozó, aki a DAOP-3.1.1/D-2010-0002 kódszámú ?Balástya 0232-0233 hrsz. út I. szakaszának megépítése? című projekt közbeszerzési eljárását lebonyolította. Az eljárás eredményeképpen kiválasztott Délút Építő és Bányászati Kft.-vel a pályázó 2011. március 30-án megkötötte a kivitelezési szerződést. A megpályázott 450 méter hosszú, 5 méter széles aszfalt burkolatú út építése a munkaterület átadás-átvételi eljárással vette kezdetét. A kivitelező a beruházás fizikai megvalósítását 2011. április 11-én kezdte meg, amelynek első fázisa a humuszolás, tükörkészítés és tömörítés volt. Minden előkészítő munka után aszfaltburkolattal látták el az utat, majd végül a padkarendezés, továbbá a vízelvezető árok megépítése következett. A projekt során a pályázó és a kivitelező képviselői karöltve a tájékoztatás és nyilvánosságot végző vállalkozóval, a műszaki ellenőrrel illetve hatóságokkal szorosan együttműködtek a sikeres megvalósítás érdekében. Az elkészült út műszaki átadására 2011. július 22-én került sor. Mindezek után kezdődött meg a kifizetés igénylések elkészítése és a támogatási összeg lehívása. A Támogató Szervezet mind a kivitelező mind pedig a beruházó részére folyósította az első kifizetési kérelemben szereplő tételekre eső támogatástartalmat. Jelenleg a záró kifizetési kérelem hiánypótlása illetve az út forgalomba helyezése vannak folyamatban.  

Balástya Község Önkormányzata        
6764. Balástya, Rákóczi u. 5.
E-mail: palyazat@balastya.hu
www.balastya.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Megújul az I. világháborús emlékmű Balástyán

Balástya Község Önkormányzata az I. világháborús emlékmű felújításához a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pályázatán a nettó költségek 100 százalékát nyerte el, ami több mint 2,5 millió forintot jelent. A restaurálás munkálatai szeptember elején megkezdődtek. A nevek leírása után az emlékmű megtisztítása következett, majd a műhelyben a márványlapokra vésték a neveket. Jelenleg a kivitelező cég a talapzat márványburkolatának felhelyezését végzi.

Iskolafelújítás

Balástyán a Dél-alföldi Operatív Program 32 millió forintos támogatásával folyik az általános iskola felsős épületének felújítása. A beruházás összköltsége 33,6 millió Ft. A község az önerőre a Belügyminisztérium Európai Unió Önerő Alap pályázatán is nyert 75 százalékos támogatást.
Szeptember 1-én, a tanévnyitón, a projekt záró rendezvényén Ujvári László polgármester átadta a felújított épületet a diákoknak és a pedagógusoknak.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.


Iskolafelújítás

Balástyán a Dél-alföldi Operatív Program 32 millió forintos támogatásával folyik az általános iskola felsős épületének felújítása. A beruházás összköltsége 33,6 millió Ft. A község az önerőre a Belügyminisztérium Európai Unió Önerő Alap pályázatán is nyert 75 százalékos támogatást.

A felújított iskola átadó ünnepsége szeptember 1-én, a tanévnyitón lesz.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.


Iskolafelújítás

Balástyán a Dél-alföldi Operatív Program 32 millió forintos támogatásával folyik az általános iskola felsős épületének felújítása. A beruházás összköltsége 33,6 millió Ft. A község az önerőre a Belügyminisztérium Európai Unió Önerő Alap pályázatán is nyert 75 százalékos támogatást.

Befejeződtek az épület felújítási munkálatai, jelenleg a folyik a tantermek takarítása, és berendezése.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Iskolafelújítás

Balástyán a Dél-alföldi Operatív Program 32 millió forintos támogatásával folyik az általános iskola felsős épületének felújítása. A beruházás összköltsége 33,6 millió Ft. A község az önerőre a Belügyminisztérium Európai Unió Önerő Alap pályázatán is nyert 75 százalékos támogatást.

Befejezéshez közeledik az iskolaépület felújítása. Jelenleg az info-kommunikációs akadálymentesítésen dolgoznak a szakemberek.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Előreláthatóan a munkálatok augusztus 20-ra befejeződnek.

Iskolafelújítás

Balástyán a Dél-alföldi Operatív Program 32 millió forintos támogatásával folyik az általános iskola felsős épületének felújítása. A beruházás összköltsége 33,6 millió Ft. A község az önerőre a Belügyminisztérium Európai Unió Önerő Alap pályázatán is nyert 75 százalékos támogatást.
Az iskola festése befejeződött, és az utolsó munkafázis, a tantermek padlózatának megújítása van folyamatban.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Előreláthatóan a munkálatok augusztus 20-ra befejeződnek.

Iskolafelújítás

Balástyán a Dél-alföldi Operatív Program 32 millió forintos támogatásával folyik az általános iskola felsős épületének felújítása. A beruházás összköltsége 33,6 millió Ft. A község az önerőre a Belügyminisztérium Európai Unió Önerő Alap pályázatán is nyert 75 százalékos támogatást.
A folyosók, lépcsők burkolatának megújítása befejeződött, és a festők megkezdték a munkát.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Előreláthatóan a munkálatok augusztus 20-ra befejeződnek.

Iskolafelújítás

Balástyán a Dél-alföldi Operatív Program 32 millió forintos támogatásával folyik az általános iskola felsős épületének felújítása. A beruházás összköltsége 33,6 millió Ft. A község az önerőre a Belügyminisztérium Európai Unió Önerő Alap pályázatán is nyert 75 százalékos támogatást.
A tetőszerkezetet építése, és a villamoshálózat felújítása befejeződött. A szerelők az új világítótesteket és a kapcsolókat szerelik fel. A folyosók, lépcsők burkolatának megújítása is folyamatban van.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Előreláthatóan a munkálatok augusztus 20-ra befejeződnek.

TÁMOP 3.2.3/08/2              

http://www.balastyaertkozalapitvany.hu/?page_id=179

?Építő közösségek?- közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért / 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában

2009. februárjában a Kisteleki Kárpátia Kincsesház konzorciumi partnereként Balástya Község Önkormányzata, mint a Községi Könyvtár fenntartója pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv fenti pályázati kiírására.

A projektötlet támogatásban részesült.

A konstrukció célja a közoktatási rendszer hatékonyságának a közművelődés eszközeivel történő javítása, ennek keretében a gyermek- és ifjúsági korosztály bevonása a formális oktatást támogató és kiegészítő új tanulási formákba, nem formális, informális tanulási programokba, szolgáltatásokba.

A konstrukció mindezt a közművelődési intézmények és szervezetek nem formális és informális oktatási-nevelési szolgáltatásainak fejlesztése és támogatása révén valósítja meg.

Célja az intézmények alkalmassá tétele az ?új? tanulási formák alkalmazására a gyermek és ifjúsági korosztály számára, eredménye pedig ezen tanulási formák elterjesztése, a látogatottság növelése, a formális oktatás hatékonyságának növelése.

A projekt tartalma:

Szakkörök indítása az általános iskolás korosztályra építve, de várjuk minden érdeklődő jelentkezését 16 éves korig. Pályázati forrásból indított szakkörök: természetbúvár, számítástechnikai, média, újságíró, angol, tánc, és dráma szakkör.

Különféle szolgáltatásokat biztosítunk gyermekeknek, tehetséggondozás (felkészítés középiskolai felvételire, különféle versenyekre, zenei tehetséggondozás.)

Táboroztatási lehetőségeket nyújtunk, mindösszesen 5 db bentlakásos kompetencia-fejlesztő tábort szervezünk a 6-16 éves korosztálynak, 2 db napközis tábort pedig az óvodásoknak. A kézművesség iránt érdeklődőket alkotótáborba várjuk a helyi kézműves kör alapítóinak vezetésével.

Gyógylovaglást és fejlesztő foglalkozásokat biztosítunk a sajátos nevelési igényű gyermekek számára, integrált nevelésük megkönnyítése céljából.

A program balástyai részének költségvetése 21,5 millió forint, a megvalósítás időtartama 2009. július ? 2011. június 30.

A főpályázó Kárpátia Kincsesház a TÁMOP 3.2.3. projektben 2010-2011 között a felnőttképzés keretében az alábbi képzéseket indítja:

Informatikai alapismeretek: a képzést kezdőknek ajánljuk, a résztvevők a szövegszerkesztés és táblázatkezelés alapjait sajátíthatják el.

Informatika középhaladóknak: a képzést az informatikai alapismeretekkel rendelkezőknek ajánljuk. A képzés szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció készítés területén nyújt új ismereteket.

Kezdő nyelvtanfolyamok lovári, angol, német, olasz nyelvből: a 120 órás képzések célja az alapfokú szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsgára történő felkészítés. A képzés kezdőknek ajánlott.

Középhaladó nyelvtanfolyamok lovári, angol, német, olasz nyelvből: a 120 órás képzések célja a középfokú szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsgára történő felkészítés. A képzés alapfokú nyelvismerettel rendelkezőknek ajánlott.

Haladó nyelvtanfolyamok angol, német nyelvből: a 120 órás képzés középszintű írásbeli vagy szóbeli nyelvismerettel rendelkezőknek ajánlott. Célja a nyelvtudás elmélyítése, a hiányzó középfokú nyelvvizsga komponens teljesítésére való felkészítés.

Jelentkezhetnek:

Kisteleki kistérség felnőtt lakosai

A pályázati kiírásnak megfelelően elsősorban: alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, szakképzettséggel nem rendelkezők, regisztrált álláskeresők, tartósan inaktívak, GYED-en, GYES-en lévők, vagy onnan 6 hónapnál nem korábban a munka világába visszatérők, megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élők, pályakezdő munkanélküliek, tartósan álláskeresők, egyszülős családban élők, három vagy többgyermekes családban élők jelentkezésére számítunk.

 

A balástyai általános iskola tanulói számára szervezett tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök részletes tartalma:


Angol szakkör

Az alsós gyerekeket játékos formában vezetjük be az angol nyelv birodalmába. A dalokon, mondókákon keresztül megízlelhetik a nyelv sajátos ritmikáját, kiejtését, amely a későbbi nyelvtanulásban hasznukra válik. Kötetlenül ismerkednek meg alapvető szavakkal, hétköznapi kifejezésekkel, amit majd szintén be tudnak építeni tanulmányaik során.

 

Tánc és dráma szakkör

A közös játék és tánc segít beszédünk, mozgásunk, önmagunk és környezetünk megismerésében. Segít, hogy fantáziánk szabadon működhessen, hogy világosabban meg tudjuk fogalmazni gondolatainkat, őszintén vállaljuk érzelmeinket. A gyakorlatok között vannak mozgást, ügyességet, figyelmet fejlesztők, vannak önismeretet, együttműködést segítő feladatok. Mindezeknek nem csak hasznát érezzük a heti foglalkozásokon, de minden alkalommal sok élménnyel gazdagodunk.

 

Énekkar

Az iskola énekkara szeptember 24-én alakult az együtténeklés örömére és szépségére szomjazó gyermekek számára, azzal a szándékkal is, hogy még színesebbé tegye az iskolai ünnepségeket, megemlékezéseket. Az október 6-án a kopjafa avatáson és megemlékezésen már bemutatkozott a csapat, és hosszú idő után először szólt élőben a Himnusz a balástyai iskolában. Az énekkar csatlakozott a karácsonyi műsor szereplőihez ünnepi énekekkel, valamint saját produkcióként előadta a Fehér Karácsony című dalt, és szerepelt a farsangi mulatságon. Emellett megtanultak még néhány dalt, és a többszólamú éneklés területén is próbálgatják szárnyaikat.  A foglalkozásokon a tiszta, szépen formált éneklés készsége mellett a közösségi szellem, a gyermeki önértékelés és kifejező készség is fejlődik.

 

Média szakkör

A média szakkör tagjai hetente két órában az iskolai programokhoz és igényekhez igazodva projektekben ismerkednek meg a média világával: plakátkészítés, reklámok, fényképezési alapismeretek, varázslatos képek, képregények, játékos feladatok, helyzetgyakorlatok, forgatókönyvírás, filmforgatás, filmvágás. A tanév során a rendszeresen jelentkező iskolarádió műsorait szerkesztik. A szakköri foglakozásokon a feladatok megoldása során a különböző évfolyamok tanulói ráéreznek a jó hangulatú közös munka örömére. A közös értékelés segít az önértékelés és a másik teljesítményének reális megítélésében.

 

Hagyományőrző íjászat

Az íjászkör tagjai első sorban az íjhasználattal ismerkednek meg, amelyet hetente egyszer közösen gyakorolnak. Az ügyességet fejlesztő foglakozások a fegyelmet és figyelmet is megkövetelik. A téli időszakban kézműves foglakozáson saját süveget és alkarvédőt készítenek a gyerekek ezzel is megismerkedve őseink kultúrájával.

 

Számítástechnikai szakkör

Szeptemberben hirdettük meg a számítástechnika szakkört. Sokan jelentkeztek döntő többségében alsós gyerekek.

Az informatika tanítása kisiskolás korban rendkívül érdekes és izgalmas feladat. A kisdiákoknál nem cél a mértéktelen elméleti ismeret átadása. Célravezetőbbnek tartom, ha a gyerekek természetes kíváncsiságára épülő felfedező ismeretszerzés. Az Interneten ma már fellelhető számtalan olyan oldal, amely kisiskolás kortól – szinte minden műveltségi területen ? lehetőséget kínál kibontakozásra, interaktív tanulásra.

A tanulók örömmel járnak ezekre játékos felfedező órákra.

 

A projekt keretében elsősorban a hátrányos helyzetű gyermekeknek szerveztünk nyári táborokat.

VACKORVÁR

A 3. osztályosok ebben a tanévben is eltölthettek néhány felejthetetlen napot Hetényegyházán a Vackorvár Erdei Iskolában. Mindannyian nagy izgalommal vártuk.

Már maga a hely is elbűvöli a látogatót: a hatalmas erdő közepén elhelyezkedő gyönyörűen rendben tartott, szép épületek, gondozott környezet. Rudi bácsi és Zsuzsa néni pedig napról napra érdekesebb játékokkal, foglalkozásokkal gazdagítottak bennünket: reggeli torna a harmatos fűben; íjászkodás, melyben egyre ügyesedhettünk; harci kés dobálása, ami fegyelemre is tanít; érdekességek a növények és állatok világából; csillagvizsgálás a dombtetőről; vadles és erdőjárás; beszélgetés vadászatról, 1848-as fegyverekről, huszárokról; erdei erőpróba, izgalmas akadályversenyek, és még izgalmasabb bátorságpróba?

Hosszan lehetne még sorolni a velünk történteket, varázslatos élményeket.

Következzen néhány beszámoló a gyerekektől:

?Reggel indulásra készen az iskola előtt vártunk?vártunk? és vártunk. Ugyanis a buszunk lerobbant. Kissé megkésve, de mégiscsak megérkeztünk a Vackorvárba. Csodálatos látvány és kedves emberek fogadtak minket. Sejteni lehetett, hogy nagy kalandok várnak ránk.

Túrázás közben még a csalánt is megkóstolhattuk. Egy másik túra alkalmával pedig rókalyukat láttunk. Íjászkodtunk, aki eltalálta a lufit, ajándékot kapott.

Esténként fáradtan, de boldogan mentünk csillagászkodni, amiből sok mindent tanultunk. Igen ám, de a bátorságpróba megleckéztetett minket. A feladat szerint Rudi bácsit kellett volna megtalálnunk az erdőben. Igaz, mondta, hogy csak az ismerős utakon kell mennünk, de a vége az lett, hogy neki kellett az egyik csapatot kiszedni a bozótból.

Szuper játék volt a szócsata is. Meglestük a kenyérsütés fortélyait, amiben részt is vettünk és a végeredményt hazahozhattuk.

Péntek este az iskola előtt autók és szülők sora várt vissza minket. Nagyon szép és jó volt ez a kirándulás! Mindenki vágyakozik vissza!? (Papp Adél, 3. osztály)

?Az erdei iskolában sok jó dolgot csináltunk: például kenyeret sütöttünk, közben Rudi bácsi sok mindent mondott a lisztről, a bolti kenyérben lévő dolgokról.

Szóháborúztunk is. Izgalmas volt, az első menetet a mi csapatunk nyerte meg.

Voltunk fent vadlesen is. A lányok csöndesebbek voltak, láttunk egy vaddisznót és két dámvadat.

Az épület mellet szép kis tó volt, a játszóvárnál pedig egy bozótos. Én a szabadidőmben mindig ott játszottam. A szállás szép és kényelmes volt. Finom volt az étel is.

Örülök, hogy ott lehettem, nagyon szép és jó hely ez!? (Bitó Adrienn, 3. osztály)

 

Alsós tábor – Egyházaskozár, 2010. június 21-26.

Az idei táborunkat a Dunántúl egyik szép helyére, Egyházaskozárra szerveztük.

A tábor Pécstől nem messze, a Hegyhát erdőkkel-mezőkkel körülvett, dimbes-dombos vidékén megbúvó 900 fős nyugodt kis faluban található.

Június 21-én reggel 30 izgatott kisalsóssal vágtunk neki a nagy útnak. Házigazdáink nagy szeretettel és dús programokkal vártak bennünket.

Az első két napon nem volt kegyes hozzánk az időjárás, folyamatosan esett az eső, de a színvonalas programok feledtették velünk ezt.

Minden délelőtt és délután szerveztünk egy-egy kötött programot. Részt vettünk hagyományőrző csángó foglalkozáson, egy honismereti program keretében megismerkedtünk az ősmagyarok ruházatával, lakóhelyeikkel, régi magyar fegyverekkel. Átkocsikáztunk a szomszéd faluba, Bikalra, ahol a sváb tájházban a sváb emberek életéről, szokásaikról, hagyományaikról meséltek nekünk. Régi népi játékokat tanultunk a regös, táncos hagyományokról szóló foglalkozáson.

Kirándulásainkat a környék híres településeire, városaiba szerveztük. Pécsen megtekintettük a Vasarely Múzeumot, lementünk a Bányamúzeumba, megcsodáltuk a dzsámi gyönyörű épületét és egy nagyot fagyiztunk a főtéri cukrászdában. Zengővárkonyban a tojásmúzeumban több ezer hímestojást csodáltunk meg. A legnagyobb élményt a bikali Középkori Reneszánsz Élménybirtokon éltük át. A középkor világába kalandoztunk el: lovagi tornán és solymász bemutatón vettünk részt, s a középkori városok életébe csöppentünk bele.

Szabadidős programjaink között az üvegfestés, a batikolás, a scooby-doo, a gyöngyfűzés, a társasjátékok és a foci voltak a legnépszerűbbek.

Az állatsimogatóban esténként őshonos (például mangalica, szürkemarha, rackabirka) állatokat simogathattak a gyerekek.

Utolsó este tábortűzzel, közös énekléssel és a gyerekek vidám műsoraival zártuk a tábort.

Hazainduláskor ismét esővel búcsúztunk Egyházaskozártól, de élményekkel gazdagodva, vidáman tértünk haza.

Kísérő tanítók: Csányi Péterné, Kormányosné Rudner Edit és Szabó Amanda voltak.

 

Természetbúvár tábor

2010. június 21-től 26-ig egy természetbúvár tábor megszervezésére került sor a Karancs-Medves bazalt vidéken, Salgótarján közelében Bencsik Ferenc és Bencsikné Gera Márta vezetésével. A táborban huszonnégy balástyai gyerek vehetett részt: egy részük a természetbúvár szakkör tagjai közül került ki, másokat tanáraik válogattak ki a földrajz és a biológia tantárgyak szerelmesei közül, de olyanok is táborozhattak, akiknek egyébként nem nyílna lehetőségük kirándulni. A pályázat révén ugyanis a tábor ingyenes volt. A pályázat lehetőséget adott arra, hogy hazánknak egy olyan távolabbi, kevésbé ismert szegletét is megismerhessék a gyerekek, melyre egyébként a tanév során az egy-két napos kirándulások keretében nincs lehetőség.

A szállás Istenmezeje faluban, nagyon szép környezetben, faházakban volt. Odáig bérelt busz vitte a csapatot, és ugyanez szállította a gyerekeket nap, mint nap a különböző helyszínekre.


Izgalmas, változatos programok, látnivalók, kalandok jutottak minden napra bőven. Istenmezeje határában sziklát mászott a csapat, a ?Noé szőlője? néven ismert csodálatos homokkő képződményen. Ipolytarnócon megnézték a 14 millió évvel ezelőtt élt, mára már kihalt állatok vulkáni hamuba kövült lábnyomait, és ugyanitt egy izgalmas 4D-s mozit is láttak. Túráztak a gyerekek a Párizs-patak ?Palóc Grand-kanyon? néven is ismert szurdokában, melynek élvezeti értékét a felázott, csúszós terep csak növelte.

 

Ugyancsak egy rövidebb túra keretében látogattak el Kazár közelében az országban egyedülálló ?badland? felszínhez. Túráik során gyakran dagasztották a sarat az előző napok, hetek esőzései nyomán, de a balástyai szülők büszkék lehetnek gyerekeikre, akik igazi kis cserkészek módjára kiválóan vették az akadályokat, és a nehézségektől éppen hogy megjött a kedvük, nem pedig elment. Elgyalogoltak még a Szilváskő bazalt oszlopaihoz is, de Sámsonházán egy riolit vulkán belsejébe is bekukkantottak.

Egy teljes nap jutott ragyogó időben, napsütésben az egerdemjéni termálfürdőre, ahol a gyerekek gyakorlatilag lefoglalták a csúszdákat, és az élvezetnek csak az esti záróra vetett véget. Volt ezenkívül számháború, növénygyűjtés, és esti tábortüzek?

Mindannyian nagyon jól érezték magunkat, sok szép élménnyel, emlékkel tértek haza.

 

Hagyományőrző tábor

Július 12-17-ig Bencsikné Gera Márta és Márkus Marianna vezetésével tizenöt tanuló ismerkedett őseink hagyományaival, értékrendjével. Különféle programok során kóstoltak bele elődeink életmódjába: lovagoltak, íjászkodtak, dalokat és táncokat tanultak. Többféle kézműves mesterségben próbálták ki magukat: agyagoztak, rézműveskedtek, nemezeltek, ékszert készítettek. A gyerekek a tábor alatt nagyon sokat játszottak, beszélgettek, közösséggé kovácsolódtak. A Kóborló vendégfogadó tanya ideális helyszínt biztosított a programoknak. Sok élménnyel gazdagodtak a résztvevők.

 

Kézműves táborok

Az elmúlt nyár júniusában és augusztusában 15-15 gyermek sajátíthatta el a kézművesség különböző technikáit Virághné Éva néni és Bozsó Kati néni közreműködésével.

Megismerkedtek az üvegfestés, a szalvéta technika, a gyöngyfűzés, bizsu készítés technikáival, de nagyon szép festett gipszforma alkotások is születtek, valamint a bőrfűzés és a vászonfestés rejtelmeibe is bepillantást nyerhettek.

Az alkotás öröme mellett fejlődött a gyermekek kézügyessége (finommotorikája), kreativitása, esztétikai érzéke, ízlése, bővültek ismereteik (új technikákkal, anyagokkal való ismerkedés, a régi ismert anyagok újszerű felhasználása), valamint közösségformálás is történt.

A képen a táborokban készített tárgyak egy része látható

 

Nyári kompetencia fejlesztés az óvodás korúak körében

Az óvodai nevelési év során a 3-7 éves korosztály alapkompetenciáinak fejlesztése életkoruknak és az óvoda nevelés kereteinek megfelelően tervezett tartalommal történik.

Anyanyelvi kommunikáció ? az anyanyelvi nevelés az óvodai nevelés minden területét áthatja

Idegen nyelvi kommunikáció ? annak tudatosítása, hogy más nemzetek más nyelveket használnak, említünk és alkalomszerűen értelmezünk idegen szavakat

Matematikai és természettudományos kompetencia ? külső világunk megismerése, projektek

Digitális kompetencia ? óvodapedagógusi minta, IKT eszközök használata a csoportban

A hatékony, önálló tanulás ? értelmi és érzelmi képességek fejlesztése, projektek, kooperativitás növelés

Szociális és állampolgári kompetencia ? közösségi és erkölcsi nevelés, erkölcs, hazaszeretetre, munkára nevelés, kooperatív módszerek alkalmazása

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia ? projektek, kooperatív technikák, önbizalom erősítése, önállóság, kreativitás

Kulturális tudatosság ? vers, mese, ének-zene, tánc, művészetek, multikulturális nevelés

 

 

A pályázat támogatásának köszönhetően a nyár folyamán fenti fejlesztő tevékenységek közel teljes körének megvalósítása folytatódott a nyári táborban változatosan szervezett programoknak és beszerzett eszközöknek köszönhetően. A gyermekek szívesen vettek részt a tevékenykedtetésekben, örömmel mutatták szüleiknek az elkészült munkákat és számoltak be az élményekkel teli napok eseményeiről.

 

 

A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér Balástyán

Június 19-én felavatták a kisteleki kistérség első többfunkciós szolgáltató köz-pontját, amelyet Pinjung Emil, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Csongrád Megyei Kirendeltségének vezetője, Ujvári László Balástya község polgármestere, és Molnárné Virágh Éva a Balástyáért Közalapítvány elnöke adott át lakosságnak.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: FVM) 112/2009 (VIII. 29) rendelete alapján a Balástyáért Közalapítvány IKSZT kialakítására és működtetésére nyert támogatást.

IKSZT célja, feladatai

IKSZT településenként egy épület vagy épületrész, amelyben a fejlesztést követően egy helyen elérhetővé válnak a helyi lakosság számára fontos szolgáltatások, és amely hozzájárul az egyes szolgáltatások fenntarthatóságához, szakmai és pénzügyi összhangjának megteremtéséhez.

IKSZT által nyújtandó szolgáltatások
Kötelező szolgáltatások:

o    helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) tájékoztatási valamint ügyfélszolgálati pont működtetéséhez,
o    ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és folyamatkövetése, ifjúsági információs pont működtetése,
o     a lakosság és a vállalkozások számára az információhoz való hozzájutás elősegítése (közösségi térben),
o    közösségi internet hozzáférés biztosítása az önállóan vagy teleházban működő e-Magyarország ponton ? az e-Közszolgáltatások, e-Tartalmak használatát segítő humán szolgáltatás (e-Tanácsadó) alkalmazását is beleértve,
o    könyvtári és információs szolgáltatások biztosítása,
o    közművelődési programok szervezése.
A kötelező szolgáltatások mellet a Balástyáért Közalapítvány a következő, opcionális szolgáltatások biztosítását vállalta:
o    közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése,
o    helyszín biztosítása civil szervezetek számára,
o    egészségfejlesztési programok megvalósítása,
o    Állami Foglalkoztatási Szolgáltatások (ÁFSZ) információs pont kialakítása.
A pályázatban megjelölt szolgáltatások maradéktalan ellátása érdekében a községi könyvtár épületrészében átalakítások zajlottak, bútorok beszerzése történt, valamint jelentős informatikai eszközfejlesztés történt.
A pályázat költségvetése bruttó 36 303 732 forint.
Szeretettel várjuk a szolgáltatásaink iránt érdeklődőket kistérségünk valamennyi településről.

Telefon: 62/578-130
E-mail: konyvtar@munkacsy-amk.hu

Kerékpártúra

A Környezet és Energia Operatív Program ?Kerékpártárolók kihelyezése Balástya középületeinél? pályázathoz kapcsolódóan az új kerékpárúton biciklitúrát szervezett Balástya Község Önkormányzata. Kistelek határában a visszafordulónál a szervezők üdítővel kínálták a résztvevőket.

I. világháborús emlékmű restaurálása

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatásával nyert az I. világháborús emlékmű restaurálása, amely a Templom kertben található.

 

Az Irányító Hatóság a nettó költségek 100%-át támogatta, amely 2.562.044 Ft-ot jelent. A munkálatokat októberre be kívánjuk fejezni.

Iskolafelújítás

Balástyán a Dél-alföldi Operatív Program támogatásával június 20-án megkezdődött az általános iskola felsős épületének felújítása, amelynek összköltsége 33,6 millió Ft, ebből a támogatás 32 millió Ft. A község az önerőre a Belügyminisztérium Európai Unió Önerő Alap pályázatán is nyert 75%-os támogatást. Jelenleg a tetőszerkezet cseréjét, és a villamoshálózat felújítását kezdték meg a szakemberek. A későbbiekben még kicserélik a tantermek padlózatát, a folyosók lépcsők burkolatát, majd a festési munkálatok következnek.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Előreláthatóan a munkálatok augusztus 20-ra befejeződnek.

Útépítés Őszeszéken

A Dél-alföldi Operatív Program pályázatnak köszönhetően elkészült az őszeszéki 0232-es számú, nagyon forgalmas dűlőút út első, 450 méter hosszú 5 méter széles szakaszának aszfaltozása. A vízelvezető árok kialakítása és az útpadka zúzottkő réteggel borítása volt az utolsó munkafázis.

A pályázati támogatással egy olyan dűlőút első szakaszát sikerült ezzel a beruházással aszfaltosítani, pormentesíteni, ahol az elmúlt években csapadékos időjárás esetén egy szakasz járhatatlan volt, ezért az arra lakó családok a fő közlekedési utakat, a település belterületét csak hosszú kerülőutakon tudták megközelíteni. Amennyiben később lesz rá megfelelő pályázat, Balástya Község Önkormányzata a szatymazi közigazgatási határig szeretné folytatni az útépítést.

A projekt adatai:
DAOP-3.1.1/D-2010-0002
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség mint támogató
DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kft. mint Közreműködő Szervezet

Projekt összköltsége bruttó: 39 781 988 Ft
Támogatási összeg: 37 792 888 Ft (94,999998%)
Kivitelezési összeg: bruttó 37 390 000 Ft
Nyertes vállalkozó: Délút Építő és Bányászati Kft.
Szerződéskötés időpontja: 2011. 03. 30.
Tervező: Vakondok 97′ Kft.
Műszaki ellenőr: Vakondok 97′ Kft. részéről Vaits Zoltán

Barátságos közlekedés – kerékpártárolók kihelyezése Balástya középületeinél

Élhetsz úgy is boldog, teljes életet, hogy az a Földünknek sem fáj.

A kerékpározás előnyei: nem terheli meg az ízületeket, örömforrás, mozgáskoordinációt és egyensúlyérzéket javít, harmonikus fejlődést elősegít.
Tíz érv a kerékpározás mellett esztétikai és praktikus nézőpontok alapján: formás láb, frissíti a vérkeringést, szíverősítő, gerincerősítő, lefogyhat, stressz ellen, gyorsaság, könnyen kezelhető, olcsó.

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ-szabályok:
A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez ugyanazok a feltételek szükségesek, mint más jármű esetében:
?    járművezetésre alkalmas állapotban kell lennie,
?    ismerni kell a KRESZ-szabályokat.
Tilos a kerékpárhoz oldalkocsit kapcsolni a kerékpár-utánfutó kivételével. Tilos kerékpáron ülve állatot vezetni. Tilos a kerékpárt más járművel vontatni. Tilos elengedett kormánnyal kerékpározni. Tilos autópályán és autóúton kerékpározni, továbbá ott, ahol ezt tábla tiltja. 12 év alatti gyerek főútvonalon nem kerékpározhat.
A csomagtartón utast szállítani nemcsak tilos, hanem veszélyes is, mert a fékút meghosszabbodik, továbbá az utas lába beleakadhat a kerékpár küllői közé, ezzel balesetet okozva.
Az első és hátsó világítás a legfontosabb kerékpártartozék az összes közül. Világítás hiányában éjszaka teljesen láthatatlanok vagyunk! Egy villogó áránál többet ér az életünk, ne sajnáljuk rá a pénzt! Az első világítás ugyanolyan fontos, mint a hátsó, különösen azért, hogy a szembejövő biciklisek is láthassanak bennünket. A kerékpár fontos tartozéka még az első és hátsó kerék küllői közé fűzött prizma, és a csengő. A kerékpárosnak lakott területen kívül láthatósági mellényben kell közlekedni, és minden esetben a személyi okmányokat magával kell vinnie.
A projekt aktuális eseménye: a szerződéskötések folyamatban vannak.
A projekt támogatója: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság
Azonosító: KEOP-6.2.0/A/09-2010-0147, ?Kerékpártárolók kihelyezése Balástya középületeinél?
Összköltség: 6 millió Ft, támogatás: 5,7 millió Ft.
Tárgya: 3 db komplex kerékpártároló építése, a családi napközinél, az iskolánál és Polgármesteri Hivatalnál összesen 96 db kerékpár elhelyezésére lesz lehetőség.

 

 

A felsős iskolaépület fejlesztése

 

A DAOP-4.2.1/B-09-2010-0007 sz. projekt „A felsős iskola épület fejlesztése”az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Jelenleg folynak az egyeztetések a fenntartó, a kivitelező és az iskola vezetősége között, hogy milyen ütemben történjen a kivitelezés, hogy az iskola mindennapi rutinját ne zavarja. Előreláthatólag a munkálatok június 20. és augusztus 20. között fognak zajlani.

Barátságos közlekedés – kerékpártárolók kihelyezése Balástya középületeinél

Élhetsz úgy is boldog, teljes életet, hogy az a Földünknek sem fáj.

A kerékpározás előnyei: nem terheli meg az ízületeket, örömforrás, mozgáskoordinációt és egyensúlyérzéket javít, harmonikus fejlődést elősegít.
10 érv a kerékpározás mellett esztétikai és praktikus nézőpontok alapján:
Formás láb, frissíti a vérkeringést, szíverősítő, gerincerősítő, lefogyhat, stressz ellen, gyorsaság, könnyen kezelhető, olcsó.
A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ-szabályok:
A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez ugyanazok a feltételek szükségesek, mint más jármű esetében:
?    Járművezetésre alkalmas állapotban kell lenni
?    Ismerni kell a KRESZ-szabályokat.
Tilos a kerékpárhoz oldalkocsit kapcsolni a kerékpár-utánfutó kivételével. Tilos kerékpáron ülve állatot vezetni. Tilos a kerékpárt más járművel vontatni. Tilos elengedett kormánnyal kerékpározni. Tilos autópályán és autóúton kerékpározni, továbbá ott, ahol ezt tábla tiltja. 12 év alatti gyerek főútvonalon nem kerékpározhat.
A csomagtartón utast szállítani nemcsak tilos, hanem veszélyes is, mert a fékút meghosszabbodik, továbbá az utas lába beleakadhat a kerékpár küllői közé, ezzel balesetet okozva.
Az első és hátsó világítás a legfontosabb kerékpártartozék az összes közül. Világítás hiányában éjszaka teljesen láthatatlanok vagyunk! Egy villogó áránál többet ér az életünk, ne sajnáljuk rá a pénzt! Az első világítás ugyanolyan fontos, mint a hátsó, különösen azért, hogy a szembejövő biciklisek is láthassanak bennünket.
A projekt aktuális eseményei-a szerződéskötések folyamatban vannak.
A projekt támogatója: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság
Azonosító: KEOP-6.2.0/A/09-2010-0147, ?Kerékpártárolók kihelyezése Balástya középületeinél?
Összköltség: 6 millió Ft, támogatás: 5,7 millió Ft.
Tárgya: 3 db komplex kerékpártároló építése-családi napközinél, iskolánál és Polgármesteri Hivatalnál, összesen 96 db kerékpár elhelyezésére lesz lehetőség.

 

TÁMOP 3.3.7-09/1 LHH kistérségek projektjei

Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében

A projekt megvalósítása 2010. szeptemberében kezdődött. Az előzetes ütemtervnek megfelelően zajlanak a tevékenységek az óvodákban, és az iskolákban.

2010. októberében Hetényegyházán tartott képzésen vettek részt a balástyai óvoda és iskola pedagógusai, ahol csapatépítő gyakorlatokkal ismerkedtek meg, valamint a közösségszervezés számos játékos formájával, továbbá önismereti technikákkal foglalkoztak, melyet sikerrel alkalmazhatnak mindennapi pedagógusi munkájukban.

Az óvodában a művészet változatos világával történő ismerkedést segítő, ?Művészpalánták kertje? című projekt egyik elemeként a nagycsoportos gyermekek színházi előadáson vettek részt a Kecskeméti Katona József Színházban, ahol a Thália Színházzal közösen létrehozott produkciót, a Popey című zenés darabot nézték meg. A látványos környezet és díszletek, a színvonalas előadás elvarázsolta a gyermekeket, napokon át örömmel idézték fel élményeiket.
A program költségeit a projekt költségvetési kerete biztosította.

Az iskolában e program keretében a nyolcadikos tanulókat a pedagógusok a középiskolai felvételire készítették fel, valamint pályaorientációs foglalkozásokon is részt vehettek.

Egyre népszerűbbek a Tanulókör foglalkozások. Itt a pedagógusok azokat a tanulókat várják, akik szeretnék kiegészíteni a tanórákon tanultakat, vagy éppen gyakorolni, jobban megérteni egy-egy nehezebb tananyagot. Ezeken a foglalkozásokon általános és középiskolás tanulók is részt vehetnek.

Az 5. osztályosok április 8-án, pénteken a szegedi Móra Ferenc Múzeumba látogattak, ahol a húsvéti ünnepkörrel és a hozzá kapcsolódó népszokásokkal ismerkedtek. A foglalkozáson mindenki kapott egy-egy tojást, amelyen kipróbálhatta az ősi minták felrajzolását íróka segítségével. Az így elkészített munkákat festőlében, hagyományos módszerrel színezték.
A tanév során valamennyi felsős tanuló ellátogat a Móra Ferenc Múzeum valamelyik múzeumpedagógiai foglalkozására.

Tehetséggondozás keretében versenyekre készültek tanulók: matematikából a Zrínyi Ilona matematika versenyre, és történelemből a KerekEmese versenyre. A KerekEmese verseny kárpát-medencei döntőjében kiemelkedő eredményt nyújtott az iskola három csapata: az 5-6. osztályosok kategóriájában 2. és 5. helyezést, a 7-8. osztályosok kategóriájában 3. helyezést értek el. Hamarosan természettudományos megmérettetésekre is sor kerül.

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

TÁMOP 3.3.7-09/1 LHH kistérségek projektjei

Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében

LHH program

A 311/2007. (XI. 17.) kormányrendelet 2. sz. mellékletében meghatározott Komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségek több, egymást erősítő társadalmi-gazdasági problémával küzdenek, melyet gyakran a területi elszigeteltség, a periférikus elhelyezkedés tovább súlyosbít.

A kistérségeknek olyan segítségre van szükségük, amely célrendszere válaszol mélyszegénységgel küszködő kistérségek egymással szorosan összefüggő problémáira. A korábbi programok, fejlesztési források erre nem, vagy csak mérsékelten tudtak megoldást kínálni. Ezért az LHH program célja tehát, hogy a foglalkoztatási, foglalkoztathatósági-oktatási, kulturális, felnőttképzési, egészségügyi és szociális feltételeinek továbbfejlesztése révén mozdítsa elő a kistérségek felzárkózását.

A pályázati kiírásra 2009  novemberében nyújtottuk be tervezetünket, 2010. júliusában kaptunk hírt arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásban részesíti pályázatunkat.

A program hosszú távú céljai:

Az egész életen át tartó tanulás igényének és az ehhez szükséges kompetenciák kialakítása az intézményünkben tanuló gyermekekben, munkaerő-piaci esélyeik növelése érdekében. Minőségi, esélyteremtő közoktatási közeg megteremtése, ahol az oktatási intézményekhez szorosan kapcsolódnak a települési és település-környéki közművelődési intézmények; olyan inkluzív pedagógiai humán és tárgyi környezet kialakítása, ahol minden gyermek (sajátos nevelési igényű, halmozottan hátrányos helyzetű, többségi vagy éppen zseni) a neki megfelelő oktatásban részesül.
Konkrét célkitűzések:
A szülők és az oktatási intézmények kapcsolatának erősítése,
?     a HHH gyermekek korai beóvodázásának elősegítése,
?     a HHH gyermekek oktatási eredményességének növelése,
?     a kompetencia-alapú oktatás kiteljesítése,
?     a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése,
?     az oktatási intézmény és a környezetében található múzeumok kapcsolatának erősítése,
?     a közművelődési könyvtár formális és informális képzési szerepének erősítése.

Célcsoport

A Balástya-Ópusztaszer Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban tanuló gyermekek és családjaik, az itt dolgozó pedagógusok, óvodapedagógusok
Főpályázó: A Balástya-Ópusztaszer Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája
A pályázat költségvetése 50 millió forint.

A pályázatban tervezett tevékenységek

Balástya Óvoda

Környezetvédelmi, iskolaváró, földünk, művészeti projektek lebonyolítása, pedagógusképzések, jó gyakorlatok megismerése, zenei fejlesztő-és tehetséggondozó program kidolgozása, megvalósítása, fejlesztő foglalkozások, gyermeknap, akadálypálya felállítása az óvoda udvarán.

Balástya Iskola

Szociális kompetencia-fejlesztő táborok, tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások, tanulókör, múzeumpedagógiai foglalkozások, agykontroll tanfolyam gyermekeknek, zenei terápiás foglalkozások, gyermeknap, családi napok, tanulókör, pedagógusképzések, jó gyakorlatok megismerése.

Ópusztaszer

Kompetencia-fejlesztő táborok, pedagógusképzés, fejlesztő terem felszerelése, nyári napközis tábor az ópusztaszeri gyermekek részére, kézműves szakkör, égető kemence, kézi korong vásárlása, pályaorientációs foglalkozások a szegedi Hansági Ferenc Szakközépiskolában.

A pályázatot vezetik:

Vozárné Csontos Mária ? szakmai vezető
Kovács-Nagy Andrea ? pénzügyi vezető
Kocsisné Benkő Beáta – projektmenedzser

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Belvízelvezető csatornaépítés Balástyán

Balástya a csapadék- és belvízelvezetéshez a Dél-alföldi Operatív Program pályázatán (DAOP-5.2.1/A-09-2009-0018) nyert támogatást.

A kivitelező Gázépszerker Kft. 2010. december 13-án vette át a munkaterületet, és a tervek alapján folyamatosan végzi a munkát.

Van ahol zárt csatorna szükséges, és vannak olyan utcák, ahol nyitott medrű, betontálcás rendszerű átereszeket építenek be.

A betontálca alá kavicsréteg kerül, ami elvezeti a talajvizet, és a tálcák csatlakozási pontjainál geotextílián keresztül is befolyik a víz a csatornába.

 

A betontálcákon gyorsabb lefolyással jut el a csapadékvíz a főcsatornába. Ezek mellett különböző átereszeket, vízkormányzó berendezéseket építenek a csatorna vonalában.
A munka várhatóan 2011. első félév végéig tart a legfontosabb, legnagyobb problémát jelenő belterületi belvízelvezető szakaszokon: Kóródy utca, Bem utca, Móricz utca, Jókai utca, Hunyadi utca, Alkotmány utca.  A projekt összköltsége bruttó: 82 550 000 Ft, amelynek 90%-a támogatás.

Kerékpártárolók kihelyezése Balástya középületeinél

Barátságos közlekedés

Élhetsz úgy is boldog, teljes életet, hogy az a Földünknek sem fáj.

A közlekedés nagy szabadságérzetet ad. A közlekedés motorizált formái a második legerősebb környezethasználó tevékenységünk. Az első a lakás, mert egyéni, családi szinten 45%-ban felel az energia felhasználásáért, és 80%-ban a levegőt szennyező anyagok kibocsátásáért, mintegy 25%-ban az emberi eredetű széndioxid kibocsátásáért.
Nem minden veszélyes, ami büdös. Sajnos, nem minden veszélyes anyagot lehet kiszagolni.

A kerékpározás egyszerre környezetbarát, emberbarát és egészséges módja a helyváltoztatásnak. A távmunka, az otthon teljesített fizetett munkakör kiváltja, nagymértékben csökkenti az utazást. Vezess könyezettudatosan! Ökovezetésnek nevezik ma a lassabb, egyenletes sebességgel haladó, felesleges fékezést és gyorsítást mellőző, kevésbé balesetveszélyes és persze az üzemanyag takarékos vezetési stílust.
Ha mégis új autót keresel, jelenleg még nem az alternatív üzemanyagú autók a legkevésbé környezetterhelők, hanem a 90g/km vagy ennél is kevesebb széndioxidot kibocsátó hagyományos meghajtású autók. Az alternatív meghajtásúak jellemzően nagyméretűek, a nagy vásárlóerejű fogyasztók számára készülnek.

A kerékpározás előnyei: nem terheli meg az ízületeket, örömforrás, mozgáskoordinációt és egyensúlyérzéket javít, harmonikus fejlődést elősegít.
Tíz érv a kerékpározás mellett esztétikai és praktikus nézőpontok alapján: formás láb, frissíti a vérkeringést, szíverősítő, gerincerősítő, lefogyhat, stressz ellen, gyorsaság, könnyen kezelhető, olcsó.
A projekt támogatója: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság
Azonosító: KEOP-6.2.0/A/09-2010-0147, ?Kerékpártárolók kihelyezése Balástya középületeinél?
Összköltség: 6 millió Ft, támogatás: 5,7 millió Ft.
Tárgya: 3 db komplex kerékpártároló építése-családi napközinél, iskolánál és Polgármesteri Hivatalnál, összesen 96 db kerékpár elhelyezésére lesz lehetőség.

 

A felsős iskola épület fejlesztése

A DAOP-4.2.1/B-09-2010-0007 sz. projekt ” A felsős iskola épület fejlesztése” összköltsége 33,6 millió Ft támogatása 32 millió Ft. Munka fázisok: tetőszerkezet cseréje, villamoshálózat felújítása, 96 db világítótest cseréje, túlfeszültség védelem, villámhárító felújítása, vezetékek cseréje, festés, mázolás, folyosók, lépcsők burkolatának cseréje, tantermek padlózatának felújítása, info-kommunikációs akadálymentesítés.Az önerőre BM EU Önerő Alap pályázatot nyertünk 75%-os támogatással. Jelenleg a közbeszerzési eljárás folyik, amelyet Sári János egyéni vállalkozó nyert. A kivitelezés az iskola nyári szünetére esik.

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása a könyvtárban

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: FVM) a 1698/2005/EK rendelet 56. cikke alapján, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Prog-ram (továbbiakban: ÚMVP) III. tengelyes vidékfejlesztési intézkedésének keretében, a gazdaság és vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan pályázatot hirdetett az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (továbbiakban: IKSZT) Cím elnyerésére.

Pályázat célkitűzései:

Az ÚMVP III. tengelyes intézkedésének célja a vidéki lakosság megtartása érde-kében a helyben elérhető alapszolgáltatások körének bővítése, minőségének és hozzáférhetőségének javítása többfunkciós szolgáltató központok létrehozásával, a többnyire kihasználatlan épületek felújítása és műszaki korszerűsítése révén. Ennek érdekében az FVM, mint az ÚMVP végrehajtásáért felelős Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) az ország vidéki térségében IKSZT cím birokos szervezeteket választ ki.
Balástyán a Balástyáért Közalapítvány pályázott és nyert IKSZT címet.
A címbirtokos szervezetek jogosulttá váltak a pályázat második körének benyújtá-sára az FVM által 2009. I. negyedévében meghirdetésre kerülő beruházási jogcím rendelet keretében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az integ-rált közösségi és szolgáltató tér kialakítására

IKSZT célja, feladatai:

IKSZT településenként egy épület vagy épületrész, amelyben a fejlesztést követően egy helyen elérhetővé válnak a helyi lakosság számára fontos szolgáltatások, és amely hozzájárul az egyes szolgáltatások fenntarthatóságához, szakmai és pénzügyi összhangjának megteremtéséhez.

IKSZT által nyújtandó szolgáltatások:
Kötelező szolgáltatások:

o    helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) tájékoztatási valamint ügyfélszolgálati pont működtetéséhez,
o    ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok ge-nerálása és folyamatkövetése, ifjúsági információs pont működtetése,
o     a lakosság és a vállalkozások számára az információhoz való hozzájutás elősegítése (közösségi térben),
o    közösségi internet hozzáférés biztosítása az önállóan vagy teleházban mű-ködő eMagyarország ponton – az eKözszolgáltatások, eTartalmak haszná-latát segítő humán szolgáltatás (eTanácsadó) alkalmazását is beleértve,
o    könyvtári és információs szolgáltatások biztosítása,
o    közművelődési programok szervezése.
A kötelező szolgáltatások mellet a Balástyáért Közalapítvány a következő, opcio-nális szolgáltatások biztosítását vállalta:
o    közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése,
o    helyszín biztosítása civil szervezetek számára,
o    egészségfejlesztési programok megvalósítása,
o    Állami Foglalkoztatási Szolgáltatások (ÁFSZ) információs pont kialakítása.

A pályázatban megjelölt szolgáltatások maradéktalan ellátása érdekében a közsé-gi könyvtár épületrészében a következő átalakítások zajlanak.
Területének kibővítésével alakítunk ki Integrált Közösségi Szolgáltató Teret: akadálymentesítjük a hozzá tartozó mellékhelyiséget, két irodát és egy számító-gépes termet építünk ki az emeleten, mely a kölcsönző és közösségi térből érhető el. A mozgásukban korlátozottak esélyegyenlőségének biztosítása érdekében, valamennyi szolgáltatásunkat elérhetővé tesszük a földszinten is.
Az olvasó mellett található irodát áthelyezzük, a mellékhelyiség akadálymentes megközelítése érdekében. Felújítjuk a villamossági központot. Informatikai eszkö-zöket és bútorokat vásárolunk a szolgáltatások zavartalan biztosítása, a megnövekedett látogatószám igényeinek kielégítése érdekében. IKSZT munkatár-sat alkalmazunk a kibővült feladatok maradéktalan ellátása érdekében, aki rend-szeres képzés keretében válik alkalmassá a MNVH tájékoztatási pont működteté-sére. A könyvtár nyitva tartását bővítjük, szombati napokon is nyitva tartunk, vala-mint hétköznaponként nyújtott nyitva tartással.

A pályázat költségvetése bruttó 36 303 732 forint.

Jelenleg a könyvtár átalakítása folyik. Az IKSZT tervezett átadásának ideje 2011. nyara.

 

 

 

 

Újabb informatikai eszközökkel gyarapodott iskolánk

A Balástya-Ópusztaszer Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája általános iskolái a
TIOP-1.1.1/07/1. kódszámú
?A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése?
című pályázati kiírásra nyújtotta be projekttervét, s kapott támogatást.

Kronológia:
A pályázatot első körben Balástya Község Önkormányzata nyújtotta be 2008. februárjában. 2008 nyarán kaptunk hírt arról, hogy az irányító hatóság támogatásban részesítette programunkat.  Informatikai eszközökre lehetett pályázni, amelyeket ekkor még központosított közbeszerzés formájában kívántak beszerezni.
2010. tavaszán frissítettük pályázatunkat, ekkor már Ópusztaszerrel közösen. A pályázó, majd későbbi kedvezményezett a Balástya-Ópusztaszer Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája nevébe eljáró Balástya Község Önkormányzata.

A program átfogó célkitűzése:
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. számú prioritása az oktatási infrastruktúra fejlesztését támogatja. A prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az ún. ?Intelligens iskola? létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. Az ?Intelligens iskola? program nemcsak az informatikai készségek, hanem ? a többi közismereti tárgyba beépülő Infokommunikációs Technológia (továbbiakban: IKT)- támogatású pedagógiai módszertan által ? a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja. A fejlesztés így minden közoktatási intézmény (kivéve óvodák) számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.

A program közvetlen célkitűzései:

A TIOP 1.1.1 támogatás közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése Magyarországon

?    közoktatási intézmények (kivéve óvodák) számítógép állományának korszerűsítése a pedagógiai, mérés-értékelési, valamint adminisztrációs feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében,
(Iskolai munkaállomások számának növelése ? 10 tanuló/PC)

?    Tantermek 40 %-ának ellátása Internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív prezentációs eszközökkel (Tantermi csomag = interaktív tábla + projektor + számítógép),
?    A közoktatási intézmények (kivéve óvodák) legalább 20%-a esetében web-alapú szolgáltatások kialakításához szükséges infrastruktúra támogatása,
(Alkalmazás szerver csomag = szerver+ tűzfal+ szünetmentes tápegység+ alkalmazási szintű szerver-szoftver – központi levelezés, fájl-szerver alapoperációs rendszer, központi portál, dokumentumtár stb.)
?    Mérés-értékelési programok futtatásának lehetővé tétele a szükséges eszközpark biztosításával
(Szavazó csomag = 1 csomag maximálisan 30 db egységet tartalmaz.)
?    A sajátos nevelési igényű tanulók ? különösen a gyengénlátók, hallássérültek, mozgássérültek, tanulási nehézséggel küzdők- integrált oktatását segítő speciális IKT eszközök biztosítása.

Az elnyert eszközök a balástyai iskolában: 15 db asztali számítógép, 1 db tantermi csomag ( aktív tábla, projektor, hordozható számítógép), 1 db szervergép, 1db szerverszoftver, 1 db WIFI egység.
Az ópusztaszeri iskola a következő eszközökkel gazdagodott: 6 db asztali számítógép, 1 db szavazórendszer.
A projekt keretében tantestületünk 10 órás aktív tábla használói tanfolyamot végzett el, valamint el kellett készítettünk informatikai stratégiánkat, továbbá Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervünket is frissítettük szakértő bevonásával.

Az elnyer támogatás összege: 5 986 280 Ft, azaz ötmillió-kilencszáznyolcvanhatezer ? kétszáznyolcvan forint.
A projekt időtartama: 2010. május 1 ? 2010. október 30.

A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 

Kocsisné Benkő Beáta, programvezető

Belvízelvezető csatornaépítés

Balástya a csapadék- és belvízelvezetéshez a Dél-alföldi Operatív Program pályázatán nyert támogatást.  
A kivitelező Gázépszerker Kft. december 13-án vette át a munkaterületet. Sok helyen nem lesz lehetőség nyílt csatorna építésére, így zárt csatornák készülnek majd. Ezek mellett különböző átereszeket, vízkormányzó berendezéseket építenek be. A munka várhatóan az első félév végéig tart a legfontosabb, legnagyobb problémát jelenő belterületi belvízelvezető szakaszokon: Kóródy utca, Bem utca, Móricz utca, Jókai utca, Hunyadi utca, Alkotmány utca.  A projekt összköltsége bruttó: 82 550 000 Ft, amelynek 90%-a a támogatás.

 

 

 

Balástya – Kistelek kerékpárút

Projekt megnevezése: Kisteleket és Balástyát összekötő kerékpárút építése
Kedvezményezett neve: Balástya Község Önkormányzata

Balástya Község Önkormányzata 2008-as évben sikeresen pályázott a Kisteleket és Balástyát összekötő kerékpárút építése beruházásra, amelynek eredményeképpen a  pályázó a Közreműködő Szervezet KIKSZ Zrt.-vel 2009. év decemberében megkötötte a támogatási szerződést. Számos nehézséget megoldva végül kiválasztásra került a kivitelezést végző Délút Építő és Bányászati Kft. mint nyertes ajánlattevő. A kivitelezési munkák első lépéseként augusztus 06-án megtörtént a munkaterület átadás-átvétele, amelyet követően megkezdődött a kivitelezés. A vállalkozó képviselőjének tájékoztatója szerint a kerékpárút szélessége 2,6 méter, hosszúsága 3972 méter lesz. A kivitelezési munkálatokat a fakitermeléssel és földmunkákkal kezdik majd ezeket követik a töltésalapozási munkák, aszfaltozás és végül az utólagos munkák mint a burkolati jelek festése, táblák kihelyezése.

Balástya, 2010. augusztus 06.

Bölcsőde

Balástyán a korábbi óvoda átalakításával a bölcsőde szabályainak megfelelő épület létrehozása a befejezéséhez közeledik. Az épület külső homlokzat vakolása elkészült. Kialakították az akadálymentes bejáratot, és most a belső terek burkolása, festése van folyamatban. Az udvaron a tereprendezés és a parkoló építésének munkáit is megkezdték. Az építkezés a terveknek megfelelően halad. Az előzetes szükségletfelmérés alapján 20 férőhelyes, két csoportszobás bölcsőde kialakítása van folyamatban.
A beruházás összköltsége mintegy 53 millió forint, ebből a támogatás több mint 50 millió. Az önerőre további támogatást nyert az önkormányzat a Belügyminisztérium EU Önerő Alapból.
A projektet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatja. www.nfu.hu
VÁTI Nonprofit Kft. elérhetősége: 62/549-371 6722 Szeged, Gogol u. 3.
Kedvezményezett: Balástya Község Önkormányzata, 6764 Balástya, Rákóczi u. 5.

A Balástyai polgárőrök támogatása

A Csongrád Megyei Önkormányzat a Polgárőr Alap 2009. évi pályázati alapok pénzmaradványainak terhére elnevezéssel kiírt pályázati eljárás alapján a Balástyai Polgárőr Egyesületnek 98. 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott. A támogatás célja a Polgárőrség anyagi támogatása, zavartalan működésének elősegítése.

Támogató: Csongrád Megyei Önkormányzat

A projekt címe: Szolgálati gépjármű javítása, karbantartása

A projekt azonosítója: PGŐR/2009/33

A projekt befejezése: 2010. augusztus 31.

Az integrált szociális intézmény akadálymentesítése

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 7.886.810,-Ft-tal támogatja az Integrált Szociális Intézmény ügyviteli irodáinak akadálymentesítését.

 

A projektazonosító: 1713/2/68.

 

A megvalósítás összköltsége: 8.763.124,-Ft.

 

Kezdés: 2009. december 7.

A projekt befejezése: 2010. 09. 30.

Közbeszerzési eljárás során megtörtént a kivitelező kiválasztása. A vállalkozói szerződés megkötése 2010. szeptember. Kivitelezés: 2010. szeptember. A projekt zárása: 2010. szeptember 30.

Bölcsődeépítés

Befejeződött a bölcsőde kialakításához a közbeszerzési eljárás, és a kivitelezővel szerződést kötött az önkormányzat. Szeptemberben megkezdődik a munka, ami az év végéig tart. Az elmúlt napokban Ujvári László polgármester a tervezővel és a kivitelezővel helyszíni szemlét tartott, és egyeztették, melyek azok a legfontosabb feladatok, amiket a pályázati kiírás alapján kötelező megvalósítani, és melyek azok az ésszerű döntések, amivel a meglévő értékeket menteni, továbbfejleszteni tudják, és a pályázati előírásoknak is megfelel.

A ?Balástya község bölcsődéjének kialakítása? című, DAOP-4.1.3/C-2f-2009-0007 azonosító számú projektet támogatja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, közreműködő szervezet a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. A beruházás összköltsége 53 252 000 Ft, ebből a támogatás: 50 589 400 Ft. Az önerőre további támogatást nyert az önkor­mányzat a Belügyminisztérium EU Önerő Alapból.

A projektet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatja. www.nfu.hu
VÁTI Nonprofit Kft. elérhetősége: 62/549-371 6722 Szeged, Gogol u. 3.
Kedvezményezett: Balástya Község Önkormányzata, 6764 Balástya, Rákóczi u. 5.

A zöldmező major bekötőút megújult

Balástya Község Önkormányzata 2009. február 11-én pályázatot nyújtott be a Dél-alföldi Operatív Program keretein belül meghirdetett önkormányzati tulajdonú belterületi, valamint önkormányzati külterületi utak fejlesztése kiírásra, a Balástya 0353 hrsz. zöldmező major bekötőút felújítására.

A közbeszerzési eljárás eredményeképpen kiválasztott vállalkozó a kivitelezést sikeresen elvégezte, amelynek műszaki átadása megtörtént. Jelenleg a támogatási összeg lehívása és a projekt záróbeszámolójának elkészítése van folyamatban.

Szennyvízberuházás

2009. 05. 29-én megalakult a Balástyai Víziközmű Társulat. Megválasztották a Társulat elnökét Ujvári László polgármester személyében, valamint az intézőbizottságot, az ellenőrző bizottsági tagokat és a küldötteket. A megalakuló ülésen döntöttek arról, hogy a lakosságnak 2009. 08. 31-ig lehetősége van előtakarékossági szerződés kötésére.
A lakosság, esetleges kérdései esetén bármikor fordulhat a társulat elnökéhez, aki szívélyesen a lakosok rendelkezésére áll. A továbbiakban, a fontosabb kérdésekben a küldöttek összehívása esedékes. A Társulat bejegyzése szeptember elejére várható.

A beruházásról

Kedvezményezett

Közreműködő szervezet

Irányító Hatóság

Sajtó

A Balástyai Újság 2008. novemberi száma

A Balástyai Újság 2008. decemberi száma

A Balástyai Újság 2009. januári száma

A Balástyai Újság 2009. márciusi száma

A Balástyai Újság 2009. áprilisi száma

A Balástyai Újság 2009. júniusi száma

A Balástyai Újság 2009. szeptemberi száma

A Balástyai Újság 2009. októberi száma

A Balástyai Újság 2009. novemberi száma

A Balástyai Újság 2009. decemberi száma

A Balástyai Újság 2010. januári száma

A Balástyai Újság 2010. márciusi száma

A Balástyai Újság 2010. áprilisi száma

A Balástyai Újság 2010. májusi száma

Közműhelyszínrajzok:

Közműhelyszínrajz I.

Közműhelyszínrajz II.

Közműhelyszínrajz III.

Közműhelyszínrajz IV.

Közműhelyszínrajz V.

 

Az Integrált Szociális Intézmény akadálymentesítése

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 7.886.810,-Ft-tal támogatja az Integrált Szociális Intézmény ügyviteli irodáinak akadálymentesítését.

A projektazonosító: 1713/2/68.

A megvalósítás összköltsége: 8.763.124,-Ft.

Kezdés: 2009. december 7.

2015. február 28.
BALÁSTYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ELKÉSZÜLT A MEGLÉVŐ KERÉKPÁRÚT VÉGÉTŐL AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYA FELHAJTÓJÁIG VEZETŐ TURISZTIKAI CÉLÚ KERÉKPÁRÚT.

A Balástya Községi Önkormányzat az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Regionális Operatív Program  keretén belül a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése tárgyú felhívásra sikeres pályázatot készített. A DAOP-2.1.1/J-12-2012-0114 azonosító számon regisztrált, projekt címe: Kerékpáros turizmusfejlesztés a dél alföldi régióban: kerékpáros turisztikai integráció a Balástya ? Ópusztaszer kerékpárútvonalon.

Projekt elszámolható összköltsége: 254 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %-os vissza nem térítendő támogatás

A beruházás eredményeként bővült a térség turisztikai, ezen belül kerékpáros turisztikai kínálata, és várhatóan ennek következményeként középtávon új szolgáltatások alakulnak ki, és munkahelyek jönnek létre.

A Dél-Alföldi Operatív Program ?Kerékpáros turizmusfejlesztés a dél-alföldi régióban: kerékpáros turisztikai integráció Balástya-Ópusztaszer között? elnevezésű nyertes pályázat újabb jelentős infrastrukturális fejlesztést hoz Balástya településre.

A 100 %-os európai uniós támogatással, 254 millió forintos beruházással megépült kerékpárútnak a már meglévőhöz kellett csatlakoznia. Az új bicikliút a Hotel Orchideától indul, ahol a Kistelek-Balástya szakasznak vége van, és a belterületi utcákon keresztül a Forráskút felé vezető út mentén, a vasútig a jobb oldalon, a vasút után a baloldalon, a gazdasági övezetünk érintésével az M5-ös autópálya felhajtójáig, illetve a most épülő Family Hotelig vezet.

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2014 nyarán elkezdődtek a munkálatok. Néhány adminisztratív, és időnként időjárás okozta akadályt leküzdve, az útvonal átadása/átvétele 2015. február végén megtörtént.

Az ünnepélyes, lakosság részére történő átadásra március hónapban kerül sor.

Balástya lakott területén belül a közúti közlekedésben a KRESZ szabályai szerint vehetnek részt a kerékpárosok. Ahol az úttest kerékpáros közlekedésre alkalmatlan, kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is szabad közlekedni.

A projektről bővebb információt a www.balastya.hu oldalon olvashatnak. További információ kérhető: Horváth-Zsikó Judit, kapcsolattartótól. Elérhetősége 62/278-222 telefonszámon, vagy a palyazat@balastya.hu e-mail címen.

Megjegyzés hozzáfűzése

Megszakítás