Polgármesteri köszöntő

Üdvözlöm Balástya honlapjának látogatóit!

A Balástya Községi Önkormányzat nevében örömmel köszöntöm honlapunkon, amely reményeim szerint segítségére lesz Önnek abban, hogy tájékozódjon Balástya múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Itt minden olyan információt megtalál, amire szüksége lesz ahhoz, hogy megismerje községünk értékeit, látnivalóit, nevezetességeit, üzleti lehetőségeit.

Ha még nem járt nálunk, tapasztalja meg vendégszeretetünket, ismerje meg településünket, és érezze jól magát Balástyán!

A honlap használatához sok örömet kívánok!

 

Ujvári László
polgármester

Közérdekű adatok

Közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

Hivatalos név: Balástya Községi Önkormányzat

Székhely: 6764 Balástya, Rákóczi u. 5.

Postacím: 6764 Balástya, Rákóczi u. 5.

Telefon: 06-62-278-222

Fax: 06-62-278-320

Központi e-mail cím: titkarsag{kukac}balastya{pont}hu

A honlap URL-je: www.balastya.hu

Ügyfélszolgálat: –

Közönségkapcsolati vezető: –

Az ügyfélfogadás rendje:

Hétfő:        7. 30.-12. 00        12.30.-16.00
Kedd:         7. 30.-12. 00        12.30.-16.00
Szerda:            Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök:   Nincs ügyélfogadás 12.30.-16.00
Péntek:       7. 30.-12. 00        12.30.-13.30

Szervezeti struktúra

A szerv vezetői: Polgármester: Ujvári László, Jegyző: dr. Nagy-Elekes Petra, Alpolgármester: Juhász Jenő, Képviselő-testület: Juhász Jenő, Kiss József Fodor Tamás,  Sári János, Márkus Marianna, Túriné Török Ilona

A szervezeti egységek vezetői:

 

Munkakör

Név

Telefonszám

Email cím

Polgármester

Ujvári László

62/278-222

polgarmester{kukac}balastya{pont}hu

Jegyző

dr. Nagy-Elekes Petra

62/278-222/113

jegyzo{kukac}balastya{pont}hu

Titkárság, munkaügy

Zánthó Anett

62/278-222/101

titkarsag{kukac}balastya{pont}hu

Adóügyek

Horváth-Zsikóné Kiri Mária

62/278-222/103

adougyek{kukac}balastya{pont}hu

Építésügyek

Márkus Rudolf

62/278-222/105

epitesugy{kukac}balastya{pont}hu

Gazdaságvezető

Karácsonyiné Kapocsi Zsuzsanna

62/278-222/117

penzugy1{kukac}balastya{pont}hu

Pénzügy

Hegedűs Zsuzsanna

62/278-222/109

penzugy2{kukac}balastya{pont}hu

Pénzügy

Mihályi-Gömöri Júlia

62/278-222/104

penzugy4{kukac}balastya{pont}hu

Pénztár, pénzügy

Szabó Lajosné

62/278-222/118

penztar{kukac}balastya{pont}hu

Szociális és gyermekvédelmi ügyek

Tóth Szilvia

62/278-222/105

szocig3{kukac}balastya{pont}hu

Általános igazgatási ügyek

Mucsi Mihályné

62/278-222/114

szocig2{kukac}balastya{pont}hu

Közfoglalkoztatás

Farkas Aranka

62/278-222/120

jogasz{kukac}balastya{pont}hu

Integrált Szociális Intézmény vezető

Túriné Török Ilona

62/278-222/106

intezmenyvezeto{kukac}balastya{pont}hu

Pályázatírás, Teleház szolgálatásai

Péterné Bárkányi Tímea

62/278-222/115

telehaz{kukac}balastya{pont}hu

Gyermekjóléti szolgálat, családsegítés

Rabovszky-Tasi Beatrix

62/278-222/121

gyjolet{kukac}balastya{pont}hu

Művelődésszervező

Fodor Tamás

62/255-529

balastya{kukac}balastya{pont}hu

Járási szociális ügyintéző

Tari József

62/278-222/121

tari.jozsef{kukac}kistelekjaras{pont}csmkh{pont}hu

Ingyenes jogi tanácsadás

Dr. Törzsi Tímea

(ügyfélfogadás hétfőnként)

   

Tanyagondnoki szolgálat

Tari Józsefné

 62/278-222/123  
 

Böröcz Lászlóné

   
 

Sutkáné Kothencz Julianna

   
 

Gémesné-Csókási Erika

   
Fax     62/278-222/116 

62/278-320

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Polgármester

Ujvári László

278-222

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Polgármester

Ujvári László

278-222

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve, székhelye, elérhetősége:

Balástyai Csudavilág Óvoda és Bölcsőde

6764 Balástya, Széchenyi u. 3.

 

Gémes Eszter Közösségi Könyvtár Balástya

6764 Balástya, Rákóczi u. 32.

 

Balástyai Integrált Szociális Intézmény

6764 Balástya, Rákóczi u. 5.

 

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége, ügyfélfogadásának rendje

1.3 Gazdálkodó szervezetek

Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége, amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

Vadásztanya Kft.
Székhely: 6764 Balástya, Széchenyi u. 1.
Levelezési cím: 6764 Balástya, Széchenyi u. 1.
Tel.: 62/278-520

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása: vendéglátás

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve: Ujvári László

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100%

1.4 Közalapítványok

Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja:

Balástyáért Közalapítvány

A fentiek szerinti közalapítványok székhelye:
6764 Balástya, Rákóczi u. 5.

A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása:

Kezelő szerve a kuratórium

A kuratórium tagjai: Jójárt Erzsébet, Juhász Andrásné, Kardos Erzsébet, Fekete Katalin, Gömöriné Kordás Gabriella, Gombos Pál, Márkus Marianna, Kormányosné Rudner Edit, Kocsisné Benkő Beáta, Molnárné Virágh Éva, Rabi Edit Éva, Krasznai Zoltán, Szél Nóra, Péterné Bárkányi Tímea, Dékány Anita, Dékány Péter

1.5 Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

Balástyai Újság
Ingyenes Önkormányzati havilap

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége

Balástyai Újság
Ingyenes Önkormányzati havilap
Kiadó: Balástya Község Önkormányzata
Telefon: 62/278-222
Felelős szerkesztő: Illin Klára
Telefon: 06 (30) 345-5053
E-mail: mediairoda{kukac}invitel{pont}hu
Nyomda: Innovariant Nyomdaipari Kft.
6750 Algyő, Ipartelep 4.
nyomda{kukac}innovariant{pont}hu
Telefon: +36 62/493-626, +36 62/493-638
Fax: +36 62/493-914

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve: Illin Klára

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve, székhelye, elérhetősége, honlapjának címe

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Jogi és Hatósági Főosztály
Székhely: 6741 Szeged, Rákóczi tér 1.
Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 1096.
Dr. Bangha Ágnes
Főosztályvezető
Tel.: 62/680-683
e-mail: info{kukac}csongrad{pont}gov{pont}hu
honlap: www.csmkh.hu

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége, ügyfélfogadásának rendje

Ügyfélfogadás rendje: A megyei kormányhivatal valamennyi főosztályának, osztályának kijelölt ügyintézője(i) a hét minden munkanapján munkaidőben fogadják az ügyfeleket.
A vezetői megbízatású kormánytisztviselők ügyfélfogadási rendje:
A hivatalvezető ügyfélfogadása: minden hónap első keddjén 9.00 órától 12.00 óráig tart. A főtitkár ügyfélfogadása: minden szerdán 9.00 órától 12.00 óráig tart.
A főosztályvezetők ügyfélfogadása:
•    A hivatali ügyfélfogadással egyező időpontban fogadják az ügyfeleket.
A főosztályvezető-helyettesek és az osztályvezetők:
•    A hivatali ügyfélfogadással egyező időpontban fogadják az ügyfeleket.
A kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló szervezeti egységek vezetői gondoskodnak arról, hogy az önkormányzati tisztségviselők és képviselők, valamint a helyi és területi közigazgatási szervek közt- és kormánytisztviselői soron kívül, illetve előre egyeztetett időpontban kereshessék fel a Hivatalt.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat-, és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 

Balástya Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 2/2015. (II. 10.) rendelet.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Rendezvények, ezen belül hagyományőrző kulturális rendezvények (pl. falunap, búcsú, böllérnap), valamint sportrendezvények. Településfejlesztés, településrendezés.

2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve

A szociális célú települési támogatások megállapítása a Szociális Bizottság és a Polgármester hatáskörébe tartozik.

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

Balástya község közigazgatási területe

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

> Dokumentumtárban találhatók

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv 29. § (1) szerint megállapított illeték. Első fokú közigazgatási hatósági eljárás esetén 3000 forint.

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv-ben foglaltak szerint.

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím, ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

6764 Balástya, Rákóczi u. 5.

Az ügyfélfogadás rendje:

Hétfő:        7. 30.-12. 00        12.30.-16.00
Kedd:         7. 30.-12. 00        12.30.-16.00
Szerda:            Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök:   Nincs ügyélfogadás 12.30.-16.00
Péntek:       7. 30.-12. 00        12.30.-13.30

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

Dokumentumtár

2.3 Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

1. Hulladékkezelés

2. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás

3. Temetkezési szolgáltatás

4. Ivóvíz-, szennyvíz-, csapadékvíz elvezetés

5. Közterület fenntartás

6. Lakásgazdálkodás

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

1. Hulladékkezelés: hulladék gyűjtése, elszállítása, ártalommentes elhelyezése

2. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás: kémények ellenőrzése, tisztítása

3. Temetkezési szolgáltatás: teljeskörű temetkezésii szolgáltatás

4. Ivóvíz-, szennyvíz-, csapadékvíz elvezetés: egészséges ivóvíz biztosítása, szennyvízelvezetés, tisztítás, csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése, karbantartás

5. Közterület fenntartás: tisztántartás, park gondozás, felújítás

6. Lakásgazdálkodás: lakások bérbeadása

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

1. Hulladékkezelés: 18/2013. (XII. 20.) rendelet a települési hulladékgazdálkodásról.

2. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás: 1/2013. (I. 31.) rendelet, a 15/2014. (XII. 12.) rendelettel egységes szerkezetben.

3. Temetkezési szolgáltatás: 5/2012 (III. 28.) rendelet. – Kegyeleti közszolgáltatási szerződés a Kisteleki Temető Üzemeltető Kft.-vel. (Kistelek, József A. u. 33.)

4. Közterület fenntartás: 15/2009 (XII.16.) egységes szerkezetben 8/2008 (VI.01.), 18/2007 (XI.30.)

5. Lakásgazdálkodás: 2/2011 (II.01.) Önkormányzati bérlakások bérleti díjairól

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

2.4 A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásokról a 1992. LXIII. tv. 28. § (1) bekezdésében szereplő adatok

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

2.5 Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei: –

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása: –

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja: –

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye –

2.6 Döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés módja: nyilvános ülések, szükség szerint zárt ülés.

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabálya: SZMSZ (2/2015. (II. 10.) rendelet Balástya Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

A testületi szerv ülésének helye: 6764 Balástya, Rákóczi u. 5.

A testületi szerv megtartott üléseinek ideje

A testületi szerv tervezett üléseinek ideje: minden hónap utolsó keddi napján

A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje: nyilvános ülések

A testületi szerv üléseinek napirendje:

1. polgármesteri beszámoló

2. aktuális ügyek

3. Egyéb előterjesztések, javaslatok, interpellációk

A testületi szerv döntéseinek felsorolása

2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A testületi szerv döntéseinek felsorolása

A testületi szerv döntéshozatalának dátuma

A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai

Az Eitv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek felsorolása, egyeztetés állapota

A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések felsorolása

Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításainak indokairól

2.8 Pályázatatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása

3/2018. (I. 31.) rendelet a helyi lakáscélú támogatásról.

2.9 Közérdekű adatok igénylése

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés módja

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

A testületi szerv ülésének helye

A testületi szerv megtartott üléseinek ideje

A testületi szerv tervezett üléseinek ideje

2.10 Közzétételi listák

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés módja

falugyűlés, közmeghallgatás 

III. Gazdálkodási adatok

3. 1 A működés törvényessége, ellenőrzése

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó -vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai    Üvegzseb

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

A működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

3.2 Költségvetések, beszámolók

Éves költségvetések

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

A költségvetés végrehajtása

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

3.3 Szerződések, támogatások, egyéb kifizetések

A foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma

A vezetők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke

A vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Támogatások
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helyére

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű -árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jogátadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama
Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

Balástyai Alkotmány Horgász Egyesület

1976-ban Balástya község lakosaiból szerveződő csoport, Balástya Községi Tanács VB. szakigazgatási szerv vezetőjét megkeresve előterjesztéssel élt a község területén működő horgászegyesület megszervezésének engedélyezése miatt. A szervezés törvényes előkészítésében, az alapszabály tervezet kidolgozásában a Magyar Országos Horgász Szövetség Csongrád Megyei Intézőbizottsága is részt vett. 1976. november 14-ére összehívott alakuló közgyűlés “Balástyai Alkotmány Tsz. Horgászegyesület” elnevezés alatt 31 fő alapító taggal Balástya és Kistelek működési területtel az egyesület megalakulása mellett döntött.

Az egyesület a működését az akkor még a Balástyai Alkotmány Termelőszövetkezet tulajdonában lévő, közel 70 hektár területű festői szépségű Őszeszéki tavon kezdte meg. A taglétszám folyamatosan növekedett a más településekről jelentkező tagfelvételi kérelmek miatt a működési terület megyei szintűre bővült. Akkoriban a taglétszám meghaladta a 200 főt.

A rendszerváltás – mint sok más területen, – az egyesület életében is változásokat hozott. Az Őszeszéki-tó magántulajdonba került, és az egyesület vízterület nélkül működött tovább, majd 2003-tól a Balástyai Autópálya Mérnökség szomszédságában található  Balástyai I. Tározón kezdett halgazdálkodási tevékenységet.

alkotmany_1alkotmany_2

A tározó 1986-ban épült állami beruházásban.  Jelenlegi tulajdonosa a Magyar Állam. Területe 4,5 ha, a legnagyobb mélysége a maximális vízállás esetén 4 méter. A vízterület Natura 2000 területen Balástya és Forráskút között az M5 Autópálya Mérnökség szomszédságában található. Az év bármely időszakában, időjárási viszonyoktól függetlenül könnyedén megközelíthető. Az egyesület 2003 óta haszonbérleti szerződés keretében folytat rajta halgazdálkodási tevékenységet.

A halgazdálkodás tervezése során figyelembe vették a tározó természetes adottságait, nem feledkezve meg a horgászok igényeiről sem. Elsődleges szempont volt egy természetes egyensúlyi állapothoz közelítő halállomány létrejöttének elősegítése, ahol az év minden időszakában akár békés, akár rablóhalra horgászók szabadidejük eltöltése mellett horgászélményekben is gazdagodjanak. Éves viszonylatban hektáronként 200 kg-ot meghaladó mennyiségben telepítenek horog érett pontyokat. A ponty halfajra vonatkozóan a tározó intenzív vízterületnek minősül, így egész évben tilalmi időszak nélkül fogható. A fenti célkitűzések és az inváziós gyomhalak visszaszorítása érdekében az elmúlt években megkezdődött a rablóhalállomány fejlesztése is. A tárózóban fogható halfajok ponty, ezüstkárász, keszegfélék, amur, harcsa, süllő, és csuka.

alkotmany_3alkotmany_4

Napijegyváltó helyek
Vertigo Web Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyfélszolgálati iroda
6760 Kistelek, Kossuth u. 6.
Nyitva tartás: munkanapokon 8.00-16.00 óráig

Erika Élelmiszer
6764 Balástya, Honvéd u. 2.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6.00-20.00 óráig, szombaton és vasárnap 6.00-19.00 óráig

Halőrök
Erdélyi Zsolt: +36 (30) 335-5339
Imre István: +36 (20) 230-9945

Balástyai Alkotmány Horgász Egyesület
6764 Balástya, Szegfű utca 16.
Adószám: 19984997-1-06
Országos nyilvántartási azonosító: 37563/1989
Megyei nyilvántartási szám: 191/2014
Telefon: +36 (20) 923-9872
E-mail: bahe@vertigoweb.hu
http://www.bahe.hu

Őszi Alkony Nyugdíjas Klub

Önszerveződéssel alakult Balástyán az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub. A csoport létrehozását Tóth Istvánné Klári néni kezdeményezte azokkal az idős emberekkel együtt, akik az 1991-ben megszüntetett Idősek klubjába jártak. A frissen alakult szerveződés akkor a művelődési ház ifjúsági klubjában kapott helyet, és 1991. november 6-án az első összejövetelüket is ott tartották. Ez a civil kezdeményezés azután 1992. október 14-én konkrétabb formát öltött, akkor a klubot 45 alapító taggal hozták hivatalosan létre. Összeállították az alapszabályt, vezetőséget választottak és döntöttek a tagdíjról. Az első vezetőségben Márkus Andrásné, Tóth Istvánné, Nagy Sándorné, Kern Györgyné, Csányi Sándor, Vetróné Tóth Edit, Széll Mihály dolgozott együtt. Két évvel később, 1994-ben tagjai lettek a Nyugdíjasklubok és Idősek “Életet az Éveknek” Országos Szövetségnek, valamint a “Életet az Éveknek” Csongrád Megyei Egyesületnek, amely azóta is szakmai támogatójuk.

Az Őszi Alkony Nyugdíjas klubnak jelenleg 35 tagja van. Vezetője Márkus Andrásné, aki közösségi munkája elismeréseként több díjat kapott már. Legutóbb, 2014-ben a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége díszoklevelét vette át. Munkáját négytagú vezetőség segíti: Weisz Zoltánné, Marschsall Péterné, Juhász Andrásné, Balogh Sándorné. A foglalkozások jelenlegi helye a polgármesteri hivatalban, az Idősek Klubjában van. Összejöveteleket hetente egy alkalommal szerdánként tartanak előre összeállított éves munkaterv alapján, és általában beszélgetnek, kártyáznak, játszanak, énekelnek, táncolnak. A foglalkozásokon sok érdekes előadást hallgattak már meg a meghívott vendégelőadóktól különböző orvosi, fogászati, gyógyszerhasználati, közbiztonsági, szociális témákban. Vasárnap délutánonként a tagok kártyázni gyűlnek össze. Az évek során hagyománnyá vált különböző ünnepeik: Pótszilveszter, Farsang, Nőnap, Anyák napja, Mindenki névnapja, Idősek Világnapja ünnepség, Mikulás, Karácsony. Nagyon sok szép és élményekben gazdag kiránduláson vettek részt az elmúlt években: Szilvásváradon, Komlón, Veszprémben, Gyopárosfürdőn, Berekfürdőn, Cserkeszőlőn, Kiskunmajsán, Petőfiszállás-Szentkúton, Tápén, Csíksomlyón, Hévízen, Mórahalmon, Egerben, Tokajban.

Tátika Népdalkörük Juhász Andrásné Jutka vezetésével, tizenöt taggal működik. Népdalcsokrokkal gyakran fellépnek a falusi és megyei rendezvényeken. Az énekkar sikereihez sokban hozzájárult Bitó Józsefné Esztike néni alkotó támogatása, amit – évekkel ezelőtti halála miatt – sajnos már nem élvezhetnek.

A klub aktívan bekapcsolódik a község közéletébe. A tagok szívesen vesznek részt a település rendezvényein akár munkájukkal, akár műsorral. Szoros kapcsolatot tartanak a falu intézményeivel, az önkormányzattal, az iskolával, az óvodával, a könyvtárral, az Idősek Nappali Klubjával és a civil szervezetek közül a Balástyáért Közalapítvánnyal, az Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel. Fontosnak tartják a régi hagyományok őrzését és átadását a fiataloknak.

Szoros kapcsolatuk alakult ki a Vöröskereszttel, több tagjuk egyben a helyi Vöröskereszt csoport tagja. Aktívan részt vesznek a már havonta hagyományos Vöröskeresztes vásárokon, ahol a kedvezményes vásárlás mellett ingyenes ruha cserebere zajlik.

Kiváló kapcsolataik vannak a környező községek klubjaival: a szatymazi, sándorfalvi, kisteleki nyugdíjas klubbal, valamint a Csongrád megyei és az Országos “Életet az éveknek” Nyugdíjas Szövetséggel. Ezt bizonyítják közös programjaink is.

Őszi Alkony Nyugdíjas Klub
Balástya, Rákóczi u. 5.
Márkus Andrásné
Telefon: 06 (30) 478-5084nepdalkor nyugdijas_klub

Balástyai Ifjúsági Klub Egyesület

A Balástya Ifjúsági Klub Egyesület 2005. februárjában alakult, és működése Balástya község területére korlátozódik, kiadásait tagdíjakból, valamint természetes és jogi személyek adományaiból fedezi. Az egyesület taggyűléseihez, foglalkozásaihoz Balástya Községi Önkormányzat biztosít helyet a művelődési ház épületében, az ifjúsági klubhelyiségében.

A Balástya Ifjúsági Klub Egyesület célja: elsősorban az ifjúság rendezvényeinek támogatása, elősegítése, koordinálása, így alapvetően kulturális céllal alakult meg.

Az egyesület feladatai:

  • közösségi ifjúsági találkozók szervezése,
  • a fiatalok egészségének megőrzése érdekében különböző sportprogramok, vetélkedők, versenyek, táborok szervezése,
  • kulturális rendezvények, előadások szervezése és lebonyolítása,
  • képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
  • információs szolgáltatás,
  • hagyományőrzés,
  • érdekérvényesítés, érdekképviselet,
  • az ifjúsági koncepció megalkotásában való közreműködés, cselekvési és akciótervekben részvétel.

Az egyesület támogatója Balástya Községi Önkormányzat, és vállalja a klubterem üzemeltetésének és fenntartásának, valamint az egyesület számlavezetésének költségeit.

Az egyesület vezetője: Sipos Gábor elnök
6764 Balástya, Rákóczi u. 5.
Telefon: 06 62/278-222/115
Adószám: 18476284106
Bankszámlaszám: 57400152-11088114