Balástyai Polgárőr Egyesület

A Balástyai Polgárőr Egyesület 1997-ben alakult Balástya Polgárőrcsoport néven (Pk. 60.233/1997/7.). A polgárőrcsoport 2002-ben változtatta nevét Balástyai Polgárőr Egyesületre. Jelenleg az egyesület 24 tagot számlál.
Az egyesület céljai és feladatai
1. Az egyesület kiemelt működési céljai:
– a bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres működésük szervezeti összehangolása,
– a bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények mérséklése, a vagyonvédelem javítása,
– a lakossági biztonságérzet növelése és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok javítása,
– a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
2. Az egyesület a célok megvalósítása érdekében:
– jelzéseket ad az önkormányzati szerveknek a gyermek- és fiatalkorúak értelmi, erkölcsi, testi fejlődését súlyosan veszélyeztető, észlelt magatartásokról, amelyek esetében bűnmegelőző és közbiztonsági jellegű védő-óvó intézkedések megtételét tartja szükségesnek,
– a bűncselekmények elkövetését elősegítő és a közbiztonságot veszélyeztető körülményekről tájékoztatja a rendőri és más intézkedésre jogosult szerveket,
– a bűnügyileg, közbiztonságilag fertőzött és veszélyeztetett területeken az ingó- és ingatlan vagyontárgyak védelme érdekében lakossági járőrszolgálatokat szervez,
– a tetten ért bűnelkövetőket haladéktalanul átadja a legközelebbi rendőri szervnek, vagy rendőrnek,
– a bűnmegelőzés és a közbiztonság érdekében reklám és propaganda tevékenységet folytat,
– a lakosság felé bűnmegelőzés jellegű oktató, felvilágosító, tanácsadó tevékenységet végez, együttműködve a helyi rendőri bűnmegelőzési szervekkel.

Balástyai Polgárőr Egyesület
6764 Balástya, Rákóczi u. 31.
Telefon: 06 (30) 456-6453
Adószám:  18470996-1-06
Bankszámlaszám: 18470996-36000001
Elnök: Dékány Péter

Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Községünk legrégebbi, ma is működő civil szervezete a Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület, amely 1951. június 1-jén hat fővel alakult meg. Kezdetben tanfolyamot szerveztek, amelyen szép számmal vettek részt a férfiak. Az egyesület egyik alapító tagja, Kónya Ferenc lett a parancsnokuk, és ezt a tisztséget 1963-ig töltötte be. Működési naplót 1958-tól vezettek, és a naplók bejegyzései szerint rendkívüli aktivitással végezte a csoport a tűzmegelőző felvilágosító munkát. Több százan voltak a tagok által tartott előadásokon, amit a tanyai iskoláknál és a termelőszövetkezetek majorjaiban tartottak, de a tagság is rendszeres oktatásokon képezte magát. Területfelelősi szolgálatot vezettek be, a házak tűzbiztonsági ellenőrzését kétfős csoportokban látták el, és mezőgazdasági gépszemléket, nyári tűzfigyelői szolgálatot szerveztek. Kiemelt figyelmet fordítottak a taglétszám növelésére, az utánpótlás nevelésére. Rendszeresen jártak tűzoltó versenyekre, ahol eredményesen szerepeltek. Például 1958. május 11-én, Sándorfalván a járási tűzoltó versenyen 3. helyezést értek el a 400-as kismotorfecskendő szerelésben.

1

 

1963-ban lett az egyesület parancsnoka Virágh László, aki az alapító tagok egyike volt, és 1996. július 31-én bekövetkezett haláláig vezette a csapatot. Fia, Virágh István vette át tőle a tisztséget. A mai vezetőség és tagság méltó utódai az alapítóknak, mert technikai felszereltségben és az utánpótlás nevelésében is jelentős eredményeket értek el. Jelenleg olyan szakmai eszközökkel rendelkeznek, mint a hivatásos tűzoltók, de jóval szerényebb körülmények között működnek.

2

A Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014-ben is az alapszabálynak, a vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek megfelelően működött. Az eddigi munkájuk legnagyobb elismerését, „A 2013-as év önkéntes tűzoltó egyesülete” címet Budapesten vette át Virágh István elnök az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójától, Bakondi György altábornagytól.

3

Az egyesület tárgyi feltételei megfelelőek, a polgármesteri hivatal udvarában rendelkezésükre áll fűthető szertár, oktató terem, szociális helyiség és raktár is. Feladatukat az önkormányzat tulajdonában lévő, de az egyesület által használt 1974-ben gyártott Magirus Deutz 117D 11F típusú gépjárműfecskendővel látják el. A gépjármű korához képest jó műszaki állapotban van. Korszerű védőruházat és egyéb védő eszközök a tűzoltáshoz, műszaki mentéshez minden szükséges felszerelés adott, melyekkel vihar és belvízkárok helyreállítását is el tudják végezni.

Az egyesületnek 39 tagja van, ebből 28-nak van valamilyen szintű tűzoltásra, illetve kárelhárításra jogosító szakképzettsége. Ez a létszám elegendő a vállalt feladataik ellátására, de szükségesnek látják a folyamatos minőségi utánpótlást.

Kiváló kapcsolatuk van a Balástya Községi Önkormányzattal, a Balástyai Polgárőr Egyesülettel, a Kisteleki Rendőrkapitánysággal és a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság M5 Autópálya Alosztályával, a Szegedi Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksággal, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, és jó együttműködés alakult ki a júliusban átadott Kisteleki Katasztrófavédelmi Őrs munkatársaival, ami önkéntes munkájukhoz nélkülözhetetlen.

Az egyesület fontos feladatának tartja a tűzmegelőzést. Az aratás előtti gépszemléken résztvevő járművek és gépek száma minden évben növekszik. Az óvodásoknak és az iskolásoknak évek óta tartanak tűzoltási bemutatókat, amellyel már gyermekkorban felhívják a figyelmet a tűzesetek megelőzésére. Kisteleken is bemutatóval vettek részt a Katasztrófavédelmi Napon. 2014-ben összesen 57 alkalommal vonultak ki: tűzesethez 31-szer, ahol 29-szer érkeztek elsőként, műszaki mentés miatt 14 alkalommal, rendezvénybiztosításra 5-ször, belvízszivattyúzáshoz 3-szor, bemutatót 3-szor tartottak, és gyakorlatot egy alkalommal végeztek. Tavaly Balástyán a tűzesetek igen magas számát egy gyújtogató idézte elő, aki 11 esetet ismert el.

Az egyesület 12 tagja meghívást kapott a Becsehelyi Tűzoltó- Mentő, Hagyományőrző, Kulturális és Ifjúsági Egyesülettől háromnapos szakmai képzésre, tapasztalatcserére, versenybemutatóra. Az utazást Balástya Község Önkormányzata és a Csongrád Megyei Tűzoltó Szövetség is támogatta.

Néhány statisztikai adat: riasztás esetén 5-7 perc alatt indultak el a káreseményhez. Az 57 megmozdulást 19 tag hajtotta végre. Alkalmanként átlagosan négy önkéntes tűzoltó vett részt a vonulásokban, összesen 1126 órát dolgozva a közösségért. Legtöbbet vonult tűzoltók: Boldizsár Ferenc 54, Virágh István 46, Szemerédi István 25 alkalommal.

Az egyesület a feladatihoz kapcsolódó tűzoltási, műszaki mentési, ifjúságnevelési és hagyományőrzési tevékenységekhez kapcsolódó technikai ellátás javításának, az üzemeltetési költségek, valamint az önkéntes tűzoltók oktatásának támogatására – pályázat útján – 694 480 forint értékű eszköztámogatásban részesült. Várható még további 67 196 forint értékű eszköztámogatás. Kaptak egy EDR kézi kárhely rádiót 237 500 forint értékben, amelynek nagy hasznát veszik a kárelhárítások alkalmával. Folyamatban van még egy ilyen rádió átadása ugyanilyen értékben. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton az egyesület 272 000 forintot kapott táborozásra.

Balástya Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
6764 Balástya, Rákóczi u. 5.
Adószám: 18454215-1-06
Elnök: Virágh István +36 (30) 436-1508
Parancsnok: Jójárt Gábor +36 (70) 425-5694

 

Balástyáért Közalapítvány

A Balástyáért Közalapítvány 1998. április 10-én kezdte meg működését, és azóta szolgálja – lehetőségeihez képest – községünk művelődését és általános fejlődését.

Az alapítvány célja:
– Balástya község művelődésének és tömegsport életének támogatása, az ehhez kapcsolódó programok szervezése,
– a művelődési ház épülete és környéke felújításának és működtetésének elősegítése,
– Balástya fejlődésének és szépítésének támogatása,
– az alapítvány céljához kapcsolódó helyi kezdeményezések felkarolása,
– az ifjúság támogatása, ifjúsági szálláshely kialakítása,
– a balástyai turizmus fejlesztése,
– hátrányos helyzetű csoportok, a nagycsaládosok, a nyugdíjasok életkörülményeinek javítása,
– helyi értékek megőrzése,
– a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése,
– a családhoz, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó attitűd javítása,
– a házassággal, a tartós párkapcsolati elköteleződéssel kapcsolatos pozitív attitűd közvetítése,
– a generációk kapcsolatának erősítése,
– az egészséges életmód igények kialakítása a helyi lakosságban,
– tehetséggondozás támogatása,
– balástyai civil szervezetek, alkotókörök támogatása,
– ifjúságvédelem, tanórán kívüli oktatásán keresztül,
– készségfejlesztő termek kialakítása.

A kuratórium tagjai:
Jójárt Erzsébet (elnök)
Dékány Péter
Fekete Katalin
Gombos Pál
Gömöriné Kordás Gabriella
Juhász Andrásné
Kardos Erzsébet
Kocsisné Benkő Beáta
Kormányosné Rudner Edit
Krasznai Zoltán
Márkus Mariann
Molnárné Virágh Éva
Németh Anita
Péterné Bárkányi Tímea
Rabi Edit Éva
Szél Nóra
Vozárné Csontos Mária

6764 Balástya, Rákóczi u. 5.
Adószám: 18462274-1-06
Bankszámlaszám: 57400152-10003327

Gyógyszertár

Menta Gyógyszertár

egeszseghaz

 

Egészségház, gyógyszertár, fogorvosi rendelő

Az Egészségház 1965-ben épült, és a földszinten háziorvosi és fogorvosi rendelők, továbbá gyógyszertár kapott helyet. Az emeleten két bérlakást alakítottak ki. 2009-ben újították fel az épületet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

6764 Balástya, Rákóczi u. 30.

Telefon:  62/278-242

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 8.00-16.00 óráig

Védőnők

Védőnői Tanácsadó

vedonoi_tanacsado

6764 Balástya, Kóródy u. 4.
Telefon: 06 62/278-255

Az 1900-as évek elején épült az a magánház, amiben először az 1930-as, 1940-es évektől egy helyiségben a Zöldkereszt, majd a Védőnői Tanácsadó kapott helyet. Az épületet 1979-ben és 2006-ban újították fel. Egy előtér, váróhelyiség, mosdó, védőnői szoba és rendelő valamint egy bérlakás van az épületben.

A védőnők munkája

A védőnők legfontosabb munkaköri feladata a „49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról” alapján a várandósgondozás, a csecsemőgondozás 0-tól 6 éves korig, és azok is beleértendők a gondozotti körbe, akik még nem mentek általános iskolába, de már a 6 évet betöltötték. A területi védőnők munkájához tartozik a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet alapján az iskolai védőnői ellátás is, a gyerekeknek védőoltások szervezése, fejlődésük nyomon követése, családi problémák esetén a segítségnyújtás.

A védőnői szolgálat munkatársai

1. számú védőnői körzet és óvodai ellátás 

Kóródi Vivien

Telefon: 06 (30) 869-5037
E-mail: balastyavedono1{kukac}gmail{pont}com

2. számú védőnői körzet és általános iskolai ellátás

Böröczné Huszka Edina
Telefon: 06 (30) 462-6368
E-mail: balastyavedono2{kukac}gmail{pont}com

1. számú védőnői körzet:
Ady Endre utca
Kodály utca
Bartók Béla utca
Tanya 1-57. szám
Gajgonya összes
Jókai utca
Móra Ferenc utca 1-39. szám
Rákoczi utca
Fecske utca
Kölcsey utca
Dózsa György utca
Széchenyi utca
Akácfa utca
Bem utca
Gyöngyvirág utca
Hunyadi utca páros oldal
Remény utca
Őszeszék 1-67. szám
Fehértó összes

2. számú védőnői körzet:
Alkotmány utca
Árpád utca
Fottáskúti út
Galamb utca
Gerle utca
Honvéd utca
Hunyadi páratlan oldal
Klapka utca
Kóródy utca
Kossuth utca
Móra Ferenc utca 40-60. szám
Móricz Zsigmond utca
Őszeszék tanya 68-283. szám
Pacsirta utca
Petőfi utca
Rózsa utca
Szegfű utca
Táncsics utca
Tanya 58-582. szám
Virág utca
Zrínyi utca

Önálló védőnői tanácsadások rendje
1.    körzet:
Csecsemő-, kisded- és kisgyermek tanácsadás: szerda 10.00-12.00 óráig
Nővédelmi- és várandós tanácsadás: kedd 8.00-10.00 óráig

2.    körzet
Csecsemő-, kisded- és kisgyermek tanácsadás: kedd 10.00-12.00 óráig
Nővédelmi- és várandós tanácsadás: szerda 8.00-10.00 óráig

Szaktanácsadások
Mozgó Szakorvosi Szolgálat (MSZSZ várandós) minden hónap első csütörtök 8.00-9.00 óráig: dr. Balog István

Csecsemő tanácsadás háziorvossal: kedd 12.00-13.00 óráig dr. Györe Ferenc                                      

Csecsemő tanácsadás háziorvossal: szerda 12.00-13.00 óráig dr. Veidner Tibor