Letette esküjét Ujvári László polgármester és a képviselő-testület valamennyi tagja


Október 31-én tartotta alakuló ülését az újonnan megválasztott képviselő-testület. A himnusz elhangzása után Batancs Tiborné, a Helyi Választási Bizottság elnöke köszöntötte az önkormányzati választáson, október 13-án újraválasztott polgármestert és a legtöbb szavazatot kapott hat képviselőt, és ismertette a szavazatszámokat. Az elnök asszony a Helyi Választási Bizottság nevében gratulált a testületnek, és eredményes munkát kívánt a következő öt évben. Ezután a képviselők, Márkus Marianna, Túriné Török Ilona Aranka, Juhász Jenő, Fodor Tamás, Sári János, Kiss József hivatali eskütétele következett, majd Ujvári László is hivatali esküt tett. A polgármester üdvözölte a testület tagjait, és elmondta, az eskühöz méltó módon megtesz mindent Balástyáért. Röviden összefoglalta polgármesteri elképzeléseit a településfejlesztéséről, és kifejezte, hogy továbbra is olyan nyugodt légkörű munkát szeretne a következő években, mint eddig volt. Az ülés következő napirendi pontja szerint megválasztották a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítőket, majd a polgármester javaslatot tett az alpolgármester személyére, akit a testület tagjai titkos szavazással választottak meg. A képviselők egyhangú döntése alapján a következő öt évben változatlanul Juhász Jenő lesz Balástya alpolgármestere. Ezután a képviselők határozatot hoztak a polgármester és az alpolgármester illetményéről, amely a törvényben előírt és lakosságszámhoz kötött. A következő napirendi pontban a testület a Pénzügyi Bizottság elnökének Sári Jánost választotta meg, és tagjainak Márkus Mariannát, valamint kültagnak Vincze Mihályt, aki korábban már öt választási cikluson keresztül vett részt a bizottság munkájában. A Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság elnökének Túriné Török Ilonát, tagjainak Kiss Józsefet, Fodor Tamást, kültagként pedig Böröczné Huszka Edina védőnőt és Böröcz Lászlóné tanyagondnokot választották meg. A két bizottság kültagjai is letették a hivatali esküt. A polgármester a képviselő-testületi ülés végén megköszönte a Helyi Választási Bizottság elnökének, Batancs Tibornénak és a Helyi Választási Iroda vezetőjének, dr. Szabó Gabriella jegyzőnek, valamint a polgármesteri hivatal munkatársainak, továbbá a szavazatszámláló bizottságok tagjainak a munkáját.

A képviselő-testület alakuló ülésén részt vett dr. Szalai Gabriella, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Kistelek Járási Hivatalának vezetője és Dudás László tűzoltó alezredes, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének tűzoltósági felügyelője.

DSC_5364_1200x800