Természeti környezetA Szirtos-szék a jellegzetes dél-alföldi szikesek láncolatának egyik tagja. Az itt található változatos élőhelyek, mint a szikes tó, a semlyékesek, homokos szántók és akácosok számos madárfajnak nyújtanak otthont.

Szirtos-szék


A pusztán a szikes jellegű társulások és a homoki sztyepprétek uralkodnak. Az Alföldön egyre fogyatkozó semlyékesek számos ritka élőlény menedékeként szolgálnak. Ezeket a ritka nemzeti kincseket mindenképp meg kell őriznünk az utókor számára.

Kömpöc-pusztaA kistérségben a nem ültetvény jellegű telepített erdők közül két jelentősebb a Balástya-Kapitányságon található. Közülük a kiterjedtebb egy fenyő- és akácelegyes szürkenyaras (Populetosum canescentis cultum), a kisebb tölgy-domináns fásítás (Quercetum roboris cultum). Emellett szikesekkel és kisebb számban homoki gyepekkel is találkozhatunk.

Kapitányság