Újdonsült balástyai kapott rangos kitüntetést október 23-a alkalmából

Séra Zoltán nyugállományú mérnök alezredes immár két éve él Balástyán. Most október 23-án emlékplakettet vehetett át a Honvéd Vezérkar Főnökétől, Benkő Tibor vezérezredestől Budapesten, a Stefánia Palotában megrendezett ünnepségen a honvédelem ügye érdekében végzett civil és társadalmi szervezeti tevékenységéért.

Séra Zoltán jelenleg a Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Szövetségének elnökségi tagjaként végzi a civil szervezeti munkáit. 2001 óta tagja a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Várpalotai szervezetének, amelynek 2005 és 2008 között elnöke is volt. 2008-tól Afrikában egy ENSZ ellenőrző misszió kontingens parancsnokaként teljesített szolgálatot, így a civil szervezet vezetését nem tudta vállalni, de a külszolgálat befejeztével ismét aktívan végezte a helyi közhasznú társadalmi szervezetben a munkát.

Számtalan rendezvény szervezésében, koordinálásában vett részt, melyek elsősorban a tanuló ifjúságot célozták meg. A rendezvényeken sokszor több száz és néha több ezres számban vettek részt fiatalok, amelyek színvonalát a rendőrség, a katasztrófavédelem, a tűzoltóság valamint a helyi honvédségi alakulat bevonásával és együttműködésével emelte. Rendszeresen szerveztek rendhagyó történelmi előadásokat az adott emlékévhez kapcsolódóan, vetélkedőket és Harci Túrákat az iskolások számára, ezeknek keretében megismerkedhettek gyakorlatban is a katonai eszközökkel, fegyverekkel, a terepen való tájékozódással, valamint a sebesültek ellátásával és szállításával.

Mivel nyugdíjba vonulása előtt a Közép-dunántúli Lőteret üzemeltető Bakony Harckiképző Központ vezetésében töltött be különböző beosztásokat, fontosnak érezte felhívni a lőtér környéki településeken lakó fiatalok figyelmét a fel nem robbant katonai eszközök veszélyeire. Az utóbbi években rendszeresen tartottak prevenciós előadásokat az iskolákban a Honvédség szakembereinek bevonásával. Balástya is alig 10 kilométerre helyezkedik el a dóci lőtértől, így a nyugállományú alezredes szerint fontos lenne a helyi fiataloknak is beszélni arról, milyen veszélyeket rejt a lőtér, ezért nálunk is prevenciós előadást tervez az iskolával együttműködve.

Séra Zoltán

Séra Zoltán főállásban a balástyai Family Hotel gondnoka.

Eddigi kitüntetései:

Tiszti szolgálati jel II. és III fokozata

Árvízvédelemért szolgálati jel

Békefenntartásért szolgálati jel

Szolgálati érdemjel arany, ezüst és bronz fokozatai

A Honvédségért emlékplakett

Honvédelemért érdemérem

Séra Zoltán

Ugyanezen a rendezvényen kapott kitüntetést dr. Juhász Tünde Csongrád megyei Kormánymegbízott is.

Tárcsás ételek fesztiválja Bogácson

 

Az Eger melletti Bogácson tartották október 23-án az V. Tárcsás Éltelek Fesztiválját, ahová meghívást kapott Virágh István is, mint a Szabadtűzi Lovagrend tagja. Ebből az alkalomból Balástyáról kétnapos kirándulást szervezett fesztiválra, és 26-an keltek útra. Az országos versenyen több település képviseletében 36-an százféle ételt sütöttek-főztek tárcsán. Virágh István óriástárcsában 50 adag balástyai betyárragut készített.

Emlékezés Gémes Eszterre

Községünk parasztírója, Gémes Eszter halálának 30. évfordulója alkalmából a könyvtár október 21-én a Tanodában emlékező estet szervezett.

A Mindig magam és a Történetek Rózsa Sándorról című könyvek szerzője szellemi hagyatékát, több füzetnyi írását, versét tavasszal vásárolta meg az önkormányzat az örököstől, Gémes Lászlótól, aki az esten is részt vett. Ebből a jelentős irodalmi anyagból Kocsisné Benkő Beáta állította össze a műsort, válogatta az elbeszéléseket, meséket, verseket, bölcsességeket, bemutatva ezzel, hogy mennyire sokszínű volt Eszter néni munkássága. A könyvtárosok régi fotókból tablót készítettek, és virággal, gyertyagyújtással is emlékeztek íróasszonyunkra. Az irodalmi műveket Kocsisné Benkő Beáta, Gömöriné Kordás Gabriella, Sutka Margit, Gémes László és Illin Klára olvasta fel. Közben a 3. osztályos Pelsőczi Márk a „Jöjjetek vendégségbe” című dalt furulyán adta elő. Az „Eszteri bölcsességekből” mindenki húzhatott egyet és felolvashatta. Ezután az est résztvevői Eszter nénivel kapcsolatos emlékeiket idézték fel tea, forralt bor és pogácsa mellett.

A Family Hotel nyár vége óta már szállóvendégeket is fogad

A Family Hotel non-stop nyitva tartó étterme még július 25-én megnyitott, és augusztus 8-ától 64 szobában fogadnak szállóvendégeket. Mivel az engedélyek megérkezését nem lehetett előre tudni, így a tulajdonosok sem tudták tervezni, mikor tudnak nyitni, ezért reklámozására nem volt mód. Ennek ellenére a szálloda kihasználtsága, a vendégéjszakák száma az eltelt időszakban jól alakult. Mivel tranzit, autópálya szállodaként működik a Family Hotel, a marketingben a továbbiakban sem a szokásos kapcsolatfelvételeket kell alkalmazni – mondta a szálloda vezetője, Szalai Mária Tünde. Megnyílt a grillterasz is a nyár végén, ahol fatüzelésű kemencében készül a pizza és faszénparázson a különféle grillezett húsok, amit házilag sütött lepénybe tesznek salátákkal. A vendégek megkedvelték az itt készült ételeket és a helyet, de idő kell az ismertséghez, viszont már így is többen visszatérnek hozzájuk. A hotelben és az éteremben egyaránt nagyon figyelnek a tisztaságra. A szállodák minősítő rendszerében megkapta a Family Hotel a három csillagot, bár aki a helyszínen a vendéglátás színvonaláról meggyőződik, azt tapasztalhatja, hogy az igényesség mércéjét e fölé helyezték.

Tíz éves az Integrált Szociális Intézmény

Október 15-én a Tanodában ünnepelte 10 éves fennállását a Balástya Községi Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye. Ujvári László polgármester köszöntötte a nappali ellátásban résztvevő időseket, az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub képviselőit, az intézmény munkatársait, és vezetőjét, Túriné Török Ilonát, valamint a háziorvosokat és asszisztenseket.

 

A polgármester emlékeztetett a tíz évvel ezelőtti képviselő-testületi döntésre, amellyel akkor létrehozták az Integrált Szociális Intézményt az idősek nappali ellátásának biztosítására, ami akkor még nem tartozott az önkormányzat alapfeladatai közé. Sokban hasonlított a mai rendszerhez, viszont más feladata is volt, oda tartozott a családsegítés, a gyermekjóléti szolgálat. Ez utóbbiak azóta járási társulási szinten működnek közös fenntartással. Időközben elindult és tovább fejlődött a tanyagondnoki szolgálat négy tanyagondnoki körzettel, és mind a mai intézményhez tartoznak. Az idősek nappali klubjában, a polgármesteri hivatalhoz tartozó épületben szintén az intézmény munkatársai várják reggeltől délutánig a belterületen élő nyugdíjasokat, akik szeretnék igénybe venni ezt a szolgáltatást. Kialakult ezzel egy olyan intézmény-együttes, ahol a legtávolabbi tanyán élő, idős és rászorult balástyai lakos számára is ugyanúgy lehetőség van a segítség igénylésére, mint a belterületen élőknek. Ujvári László megköszönte az Integrált Szociális Intézményben dolgozók munkáját, a fenntartáshoz tartozó fejlesztésekben való gyors döntéseket pedig a képviselő-testületnek, míg a polgármesteri hivatal munkatársainak a mindennapok ügyintézéseiben való közreműködést. Kiemelte, nagyon fontos ez az ellátás, és ebben például a házi gondoskodás, az étel házhoz szállítása, a tüzelő beszerzése mennyire lényeges, mert van, akire csak a gondozónők nyitnak ajtót, ők az egyedüli kapcsolat a külvilághoz. Ennek az intézménynek a létrehozásával sikerült megoldani, hogy az egész szociális ellátás egy szervezeti formában, hatékonyabban működjön.

Az összejövetel végén a születésnapot tortával ünnepelték a résztvevők.