Elballagtak a nyolcadikosok


A Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskolában június 12-én tartották a ballagási ünnepséget. A nyolcadik osztályos diákok és osztályfőnökük, Márkus Marianna az osztályteremben bensőséges hangulatban köszöntek el egymástól, és a hetedik osztályosoktól útravaló tarisznyát és virágot kaptak. Ezután a szokásos ballagási énekekkel vonultak végig a gyönyörűen feldíszített iskolában, majd a sportcsarnokban folytatódott az ünnepség.

Először a hetedikesek búcsúztatták a ballagókat, ők pedig átadták nekik az iskola zászlaját. Rabi Edit Éva igazgatónő szívhez szóló búcsúbeszédében kiemelte, hogy a nyolcadikos gyerekek életük fontos pillanatához értek. Az iskolában töltött évek során számtalan élményben volt részük, tapasztalatot, tudást, barátságokat szereztek. A pedagógusok igyekeztek átadni minden tudást, amivel majd el tudnak igazodni a világban. Elmondta, hogy a tanórai ismeretszerzés mellett fontosnak tartja azokat az alkalmakat, amikor az együttműködés szabályainak megismerése volt a cél, a készségek és képességek fejlesztése, az emberi értékrend alapjainak beivódása a mindennapi cselekedetekbe. Ilyen volt például az erdei iskola, a kirándulások, az iskolaestek és a Munkácsy-napok. „Úgy gondolom, a közös munkának akkor van értelme, ha megálljátok a helyeteket a választott középiskolátokban. Akkor lehettek boldogok, ha azt csináljátok, azzal foglalkozhattok, amit igazán szerettek. Sok sikert kívánok nektek, hogy az elképzelt úton haladhassatok tovább. A mai nehéz időszakban nem könnyű jó tanácsot mondani, mert nincsenek kiszámítható, jól kitaposott utak, amelyek mindenki számára elérhetőek és járhatóak. A fiatalságotok, tettrekészségetek lehet a legfőbb útravaló a tarisznyátokban. Fontos, hogy az életben vegyétek észre a jót, és tudjátok megkülönböztetni a rossztól. Az ember nem azáltal értékes, amit birtokol, hanem azáltal, aki ő maga.” Az igazgatónő Hamvas Béla írótól idézett gondolattal kívánt sikeres életutat a ballagó diákoknak. „A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. … Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg. … Most eredj és élj, mert a világ a tiéd!”

A nyolcadikosok közül néhányan társaik nevében megköszönték osztályfőnöküknek és az iskola minden dolgozójának az értük végzett lelkiismeretes munkát és felidézték a nyolc év emlékezetes pillanatait. Végül egy-egy szál rózsával köszöntötték szüleiket.

Ujvári László polgármester ünnepi beszédében kitért rá, hogy a mostani nyolcadikosok életében lezárult egy korszak, újabb megmérettetések következnek. Véget ért a gyermekkor, amelyhez az ember legmeghatározóbb élményei kötődnek, ezekre támaszkodunk, ezekből merítünk egy életen át. A további tanuláson kívül ráirányította a ballagók figyelmét az örök emberi értékekre is. „Tanuljatok, még sokat, nemcsak az iskolai tananyagot, hanem tanuljátok meg helyén kezelni a dolgokat. Tanuljátok meg megadni a módját az eseményeknek, bár ez sokszor nehéz, és a felnőtteknek sem mindig sikerül, de amit ily módon hátrahagytok, arra büszkék lehettek, hiszen gazdagabbá teszitek környezeteteket, és nem utolsó sorban önmagatokat. Tanuljátok meg, az ünnep nemcsak szép ruha dolga, először a lelketeket kell felöltöztetni. Tanuljatok meg emberhez méltóan viselkedni. Tanuljatok meg vigyázni a mások által létrehozott értékekre, becsüljétek meg azokat és teremtsetek magatok is értékeket. Tanuljatok meg felelősséget vállalni önmagatokért, ne keressetek kibúvót, ne hárítsátok a felelősséget. Hiszen tudjátok, az utat meg lehet ugyan mutatni, de menni mindenkinek magának kell rajta. Kívánom, hogy az elétek kerülő nehézségeket le tudjátok küzdeni, és azok megerősítsenek benneteket. Biztosan már láttátok, hogy tarisznyátokban egy kis települési ajándék is található. Ez olyan jelképes útravaló, amit ha a kezetekbe vesztek, jusson eszetekbe a Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola. Jusson eszetekbe, hogy további tanulmányaitok befejezése után településünk vissza vár benneteket! Építsétek, gyarapítsátok közösségünket, mert a jövő ti vagytok! Magam és képviselő-társaim nevében további tanulmányaitokhoz erőt, egészséget, kitartást kívánok. Legyetek vidám, de tisztelettudó fiatalok, sikeres, kiegyensúlyozott felnőttek!”

Az ünnepség végén a ballagók a hetedikesektől kapott léggömbbel a kezükben elénekelték a búcsúdalukat és a sportcsarnok előtti téren együtt elengedték a lufikat.