Megújul a sportcsarnok és az iskola előtti tó – 73 lyuk a szigetelő fólián

A sportcsarnoknál a parkban a tó megújítása folyamatban van, és az általános iskolai ballagásig elkészül. A szigetelő fóliát a Szórófej Kft. ügyvezetője, Csányi Imre és munkatársai május 29-én kijavították. A viszonylag vastag fólia 73 helyen volt lyukas, mert a parkot látogatók közül néhányan a tó körüli termésköveket a tóba dobálták, illetve a facsemeték mellett támaszul szolgáló karókkal kiszurkálták. A javítás után a tavat feltöltik majd vízzel, és visszatelepítik a növényeket. A tó körül a kőzúzalék helyett díszburkolat készül, amelyhez a térköveket már oda szállította a kivitelező.

Már igényelhető az útdíjkompenzáció

2015. április 1-jén lépett hatályba az útdíjfizetési kompenzáció szabályairól szóló kormányrendelet. A kompenzációt a négy vagy több gyermek után családi pótlékban részesülő vagy mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkező autósok kaphatják. A jogosultak a D2 és D1 kategóriák díjai közti különbséget igényelhetik vissza a járási hivataloknál, az okmányirodákban és a kormányablakoknál.

2015. április 1-jén lépett hatályba az útdíjfizetési kompenzáció szabályairól szóló kormányrendelet. A kompenzációt a négy vagy több gyermek után családi pótlékban részesülő vagy mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkező autósok kaphatják. A jogosultak a D2 és D1 kategóriák díjai közti különbséget igényelhetik vissza a járási hivataloknál, az okmányirodákban és a kormányablakoknál.

Az új útdíjrendszer év eleji bevezetésekor a nagyobb családok által használt, akár kilenc ember szállítására is alkalmas gépkocsikat egy matricakategóriával feljebb (D2-esbe) sorolták. Fónagy János államtitkár ekkor bejelentette, hogy utólagos kompenzációt kapnak majd a négy- vagy többgyermekes nagycsaládok, valamint a mozgásukban korlátozottak. A kedvezményről szóló kormányrendelet időközben megszületett. A jogszabály szerint útdíjfizetési kompenzációra az jogosult, aki a D2 díjkategóriába tartozó, legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű személygépkocsi tulajdonosa, üzembentartója, ha

  • négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személy (törvény szerint legalább 4 gyermek után családi pótlékban részesül)
  • négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személlyel egy lakcímen élő hozzátartozója,
  • mozgásában korlátozott személy
  • mozgásában korlátozott személlyel egy lakcímen élő hozzátartozója.

A rendelet szerinti jogosultak a kompenzációt a járási hivatalnál, a kormányablaknál vagy okmányirodánál kérelmezhetik a jogszabályban meghatározott (60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 1-4. számú melléklete) kérelem benyújtásával. A kompenzációt 2015. január elsejéig visszamenőleg lehet kérni, és a mozgásukban korlátozottakkal egy háztartásban élő családtagok (például gyermek esetében a szülő) is igényelhetik.

Azonos időszakra csak egy forgalmi rendszám után, és csak a kérelmező tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő személygépkocsira lehet igényelni a kedvezményt 2015. január 1. és 2016. január 31. között. A kérelemhez mellékelni kell a vásárlást és érvényességet nyugtázó értesítés vagy ellenőrző szelvény másolatát. Mobiltelefon útján – rövid szöveges üzenettel – történő vásárlás esetén a vásárlást nyugtázó értesítés alapján szintén a rendelet mellékletében meghatározott nyilatkozatot kell kitölteni.
A kérelmeket a kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya bírálja el. A hivatalnak a kérelem elfogadása esetén, a benyújtást követő 60 napon belül kell gondoskodnia a kompenzáció kifizetéséről. Kedvezőtlen döntés esetén a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz lehet fellebbezést benyújtani.

Szeged, 2015. május 28.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Sajtószolgálata

Fűszerpaprikát ültet az önkormányzat

A Start Minta Munkaprogram részeként május 28-án kezdődött a fűszerpaprika ültetése az önkormányzat saját, több mint egy holdas területén. Ehhez pályázott az önkormányzat egy ültetőgépre is, de a finanszírozás hiánya miatt ki kellett venni a programból, és a saját költségvetési keretben pedig nem volt tervezve a megvásárlása, ezért kézzel, hagyományos módon ültetik el a palántákat a közfoglalkoztatottak. Az önkormányzat a termést megszárítva, őrleményként a közétkeztetésben használja fel, továbbá Karácsony előtt a rászorultak kapnak belőle, és egy részét értékesíti, amelyből a bevételt vissza kell forgatni ebbe a munkaprogramba.

Szent Antali kereszt-járás

Június 9-én, kedden a községünkben található útszéli keresztek közül néhányhoz kerékpártúrát tesznek az általános iskolások a 8.30 órakor kezdődő Te deum (tanévzáró szentmise) után. A kerékpárosokhoz 10 órakor, az általános iskolánál a lakosság is csatlakozhat.

A meglévő, összesen 19 kereszt, feszület, utak mentén és a tanyai iskoláknál van, amelyeket magánszemély vagy család, tanyaközösség, esetleg egy egész faluközösség állított sok évvel ezelőtt vagy a közelmúltban. A keresztállítás az Alföldön a XIX. század második felében a tanyai iskolák kiépülésével terjedt el. A keresztek nagy részét fogadalomból, hálából, természeti katasztrófák elkerüléséért emelték, a keresztény kultúrkörben Jézus megváltó szenvedésének és Isten tökéletes szeretetének a jelképeként.