Balástya Települési Értéktár


A magyar országgyűlés 2012. április 2-án elfogadta „A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról” szóló 2012. évi XXX. törvényt. Ennek végrehajtásáról a 114/2013. (IV. 16.) Kormányrendelet intézkedik.

A törvény célja számbavenni és dokumentálni nemzeti értékeinket, és ebből külön adatbázist alkotni. A törvény szerint az összegyűjtött értékeket közkinccsé kell tenni, gondoskodni kell ezen értékeknek megismertetéséről. A gyűjtőmunkát a lehető legszélesebb körre kell kiterjeszteni. Az összegyűjtött nemzeti értékekből a Hungarikum Bizottság létrehozza a Magyar Értéktárat, melynek az elemeiből választják majd ki az úgynevezett hungarikumokat. E mellett a törvény célja, hogy elősegítse a nemzeti értékek és hungarikumok fönnmaradását és védelmét ezzel is erősítve a nemzeti tudatot.

A VACKOR Környezet- és Természetvédelmi Egyesület pályázati forrást nyert a NAKVI 2014. évi pályázatán – települési, térségi értéktárak létrehozására. A gyűjtőmunkát Kistelek Járás hat településén végezték – helyi szereplők bevonásával. Balástyán is elkészült a Települési Értéktár alapját képező javaslat, a települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény, amely itt, községünk honlapján is látható.

Balástya Községi Önkormányzat képviselő-testülete határozta értelmében Balástyán 2015. április 24-én megalakult a Települési Értéktár Bizottság, amelynek feladata, hogy a Balástya község területén lévő nemzeti értékeket a törvény által megszabott kategóriák szerint azonosítsa és nyilvántartásba vegye. A kategóriák a következők:
agrár és élelmiszergazdaság
– egészség és életmód
épített környezet
ipari és műszaki megoldások
kulturális örökség
– sport
természeti környezet
– turizmus és vendéglátás

Jelenleg még csak a megjelölt kategóriákban van balástyai helyi javasolt érték. Az Értéktár további gondozása, fejlesztése a Települési Értéktár Bizottság feladata lesz. A bizottság munkájába bekapcsolódhatnak mindazok a balástyaiak és nem községünkben élő elszármazottak, akik fontosnak tartják értékeink megőrzését. Ezzel együtt megkezdjük a helytörténeti dokumentumok, a szellemi hagyatékok összegyűjtését is, amelyből később kirajzolódik községünk története.

A Települési Értéktár Bizottság 12 tagú, elnöke Ujvári László polgármester, tagjai: Fodor Tamás, Illin Klára, Imre Józsefné, Kocsisné Benkő Beáta, Kreinicker Ferenc, Márkus Andrásné, Ott Gabriella, Sári János, Sutka Margit, Ujvári Jánosné, Virágh István. A bizottság félévente tart ülést vagy szükség szerint több alkalommal, amelyen a téma iránt érdeklődők is részt vehetnek.

Bárki kezdeményezheti helyi értékek felvételét a Balástya Települési Értéktárba.

A kezdeményezés ingyenes és Balástya polgármesteréhez kell elektronikus úton (polgarmester@balastya.hu) vagy elektronikus adathordozón benyújtani a kormányrendeletben található nyomtatványminták szerint.

Az értéktárba való felvételről a Balástya Települési Értéktár Bizottság a következő ülésén dönt. Az arra érdemeseket fölvételi javaslattal továbbküldi a Csongrád Megyei Értéktár Bizottságnak.Az értéktárba való felvételről a Balástya Települési Értéktár Bizottság a következő ülésén dönt. Az arra érdemeseket fölvételi javaslattal továbbküldi a Csongrád Megyei Értéktár Bizottságnak.

Törvényi, rendeleti háttér:

2012. évi XXX. Törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról

A 114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról

 

A magyar nemzeti értékekről a www.hungarikum.hu oldalon

A magyar nemzeti értékek (a továbbiakban: nemzeti értékek), és azokon belül a hungarikumok megőrzendő és egyedülálló értékek. Az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében nemzetünk értékeit össze kell gyűjteni, dokumentálni, az értékvédelem alapjául szolgáló dokumentációt a szigorú nyilvántartás és kutathatóság szabályai szerint meg kell őrizni, az értékeket pedig ápolni, védelmezni és támogatni kell.

Örökségünket, a magyar kultúra évezredes értékeit, a magyarság szellemi és anyagi alkotásait, ember alkotta és természet adta értékeit átfogó értéktárban kell összesíteni. A nemzeti értékeink védelme hozzájárul a nemzeti azonosság-tudat kialakulásához és megszilárdításához. Nemzeti értékeink széles körű hazai és külföldi bemutatása, megismertetése nyelvi, szellemi, kulturális, gazdasági teljesítményünk, természeti és épített értékeink elismertetése, valamint az országmárka erősítése egyaránt kiemelkedő jelentőségű.

Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy a nemzeti értékeket az egyetemes értékek részének tekinti, amely értékek a magyarság múltjának, jelenének és jövőjének dinamikusan fejlődő tárháza, az értékalapú nemzeti összefogás alapja. A nemzeti értékek tárházát gazdagítják a magyarországi együtt élő népek, a magyar nemzetalkotó nemzetiségek és a határon túli, valamint szerte a világban élő, magukat magyarnak valló egyének, közösségek értékei.

A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt 2012. áprilisában fogadta el az Országgyűlés, amely ugyanazon hónapban kihirdetésre került. Ezt követően 2012. októberében 16 taggal megalakult a Hungarikum Bizottság. 2013. április 17-től pedig hatályossá vált a törvény végrehajtási rendelete a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról.

A 114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról

1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez (javaslat nemzeti érték helyi értéktárba történő felvételéhez)
2. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez (javaslat nemzeti érték Magyar Értéktárba történő felvételéhez)
3. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez (javaslat nemzeti érték Hungarikumok Gyűjteményébe történő felvételéhez)

A Hungarikum Bizottság által működtetett hungarikum.hu weboldalra látogatók naprakész információk birtokába jutnak a nemzeti értékek és hungarikumok szabályozás kérdései, valamint a Magyar Értéktárban és a Hungarikumok Gyűjteményében nyilvántartott értékeinkkel kapcsolatosan.

Prezi előadás a hungarikumok és nemzeti értékek rendszeréről:

Közös értékeink a hungarikumok